Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Akutte forgiftinger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Akutte forgiftinger

Avdeling

Akutte forgiftinger

Avdeling for akutte forgiftningar er det nasjonale rådgivings- og kompetanseorganet for akutte forgiftingar og forgiftingsfare.


Vi gir råd gjennom Giftinformasjonen

Den viktigaste oppgåva til avdelinga er å gi informasjon, råd og rettleiing om akutte forgiftingar og forgiftingsrisiko når noko har skjedd. Dette blir hovudsakleg gjort via Giftinformasjonen, som er ei døgnopen telefonteneste for allmennheita og helsetenesta. Årleg svarer vi på ca. 45 000 spørsmål, og i ca. 90 % av tilfella gjeld det akutte eksponeringar.

Mange av spørsmåla Giftinformasjonen får, dreier seg om barn som har smakt på noko, legemiddel, sopp, planter eller hushaldskjemikaliar som maskinoppvaskmiddel, handdesinfeksjonsmiddel eller måling. Ofte er ikkje det som har skjedd, farleg, så mange av telefonane endar med at foreldra kan sjå an situasjonen heime. Råda vi gir kan derfor ofte avverje unødvendig behandling på legevakt eller sjukehus.

Vi får òg mange telefonar frå personar som har teke for mykje legemiddel på grunn av sjølvskading eller rus. Ei sentral oppgåve er derfor å hjelpe til med å gi råd i slike tilfelle og vurdere om det er behov for å kontakte lege eller sjukehus. Slik kan Giftinformasjonen bidra til rask og rett behandling på rett nivå, og dermed forhindre skade og redde liv.

Førebyggjande arbeid

Vi hjelper òg til med å gi god og kvalitetssikra informasjon, fakta og råd om forgiftingar generelt. Vi svarer først og fremst på generelle spørsmål om forgiftingar og forgiftingsfare mellom 09.00 og 15.00 på kvardagar. Meir kunnskap hos folket er eit mål i det førebyggjande arbeidet vårt. Vi driv òg med noko forsking for å auke kunnskapen om forgiftingar.

Korleis arbeider vi?

Når nokon ringjer eller kontaktar oss, vurderer vi kor giftige kjemikaliar og produkt, legemiddel, planter, sopp og andre agens er. Vi gir individuelt tilpassa råd. Dette krev kompetente medarbeidarar samt oppdatert og kvalitetssikra dokumentasjon som er lett tilgjengeleg. Giftinformasjonen bruker derfor mykje tid på å lage kunnskapsoppsummeringar.

Informasjon til allmennheit og helsetenesta

Giftinformasjonen har utarbeidd informasjon som er tilgjengeleg på Internett. Allmennheita og media finn informasjon på

Behandlingstilrådingar for helsepersonell er publiserte på

Vi utarbeider òg manus til forgiftingskapitla i Felleskatalogen og Norsk legemiddelhåndbok.

Kven svarer deg?

Alle som svarer på spørsmål om forgiftingar, har bakgrunn som farmasøyt, veterinær, toksikolog eller lege og har gjennomgått ei lang opplæring i avdelinga før dei svarer på spørsmål. Dersom det er behov for spisskompetanse til behandling av forgiftingspasientar, har avdelinga tilknytt kliniske bakvakter som kan hjelpe behandlande lege.  

Avdelinga har totalt 23 stillingar i tillegg ei overlegestilling som blir delt av dei kliniske bakvaktene.

Kontakt

Sentralbord: 22 59 13 00

Avdelingsdirektør

Mari Tosterud

Fasttelefon:

Besøksadresse

Lovisenberggata 8

0456 Oslo

Vis i kart

Postadresse

Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen

0213 Oslo

Vis i kart

Medarbeidere

Ansatt bilde

Mari Tosterud

Avdelingsdirektør

Tlf:

M: 918 42 919

Ansatt bilde

Anita von Krogh

Senior rådgiver, Cand med vet.

Bilde av Anton Tran

Anton Tran

Rådgiver, Master i farmasi

M:

Ansatt bilde

Barbro Johanne Spillum

Seniorrådgiver, Cand Pharm

M: 924 85 099

Ansatt bilde

Charlotte Rosenberg Ulstad

Seniorrådgiver, Cand Med Vet

Ansatt bilde

Christian Haga

Seniorrådgiver

Ansatt bilde

Christina Olsen

Seniorrådgiver / Toksikolog

Tlf:

Ansatt bilde

Elisabeth Opsjøn Lampe

Seniorrådgiver

Ansatt bilde

Heidi Runne Kragstad

Rådgiver, Cand Med Vet

Ansatt bilde

Helga Ruus Lorentzen

Seniorrådgiver, Cand med vet.

Ansatt bilde

Ingrid Beate Hagset

Seniorrådgiver, Cand Pharm

Tlf:

Ansatt bilde

Jartrud Wigen Skjerdal

Ansatt bilde

Kristin Opdal Seljetun

Seniorrådgiver / Veterinær

Tlf:

Ansatt bilde

Kristin Solberg Swahn

Seniorrådgiver, Cand Pharm

Ansatt bilde

Lene Solheim Jacobsen

Senior rådgiver, Cand Med

Tlf:

Bilde av Linda Ha Tran

Linda Ha Tran

Rådgiver, Master i farmasi

M: 486 04 983

Bilde av Linda Merete Nyvold Bang

Linda Merete Nyvold Bang

Tlf:

M: 936 30 034

Bilde av Liv Ingrid Flø Beck

Liv Ingrid Flø Beck

Seniorrådgiver, Cand.pharm. fra universitetet i Oslo. Informasjon og informajonsledelse fra BI.

Ansatt bilde

Marte Espeland

Rådgiver, Cand Med Vet

Tlf:

Ansatt bilde

Merethe Midtervoll

Senior rådgiver, Master i toksikologi

M: 482 33 335

Ansatt bilde

Mette Ekeland

Seniorrådgiver, Cand Med Vet

Tlf:

Bilde av Sara Konstanse Kristianslund

Sara Konstanse Kristianslund

Rådgiver, Cand.med

Ansatt bilde

Stine Jevnehagen Moe

Seniorrådgiver / Veterinær, Cand Med Vet

M: 996 14 737