Hopp til innhold

Artikkel

Høringsuttalelse - NOU 2019:8 Særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer

Publisert

Høringsuttalelse om særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, sendt fra Folkehelseinstituttet til Finansdepartementet 1. juli 2019.

Høringsuttalelse om særavgiftene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer, sendt fra Folkehelseinstituttet til Finansdepartementet 1. juli 2019.


Folkehelseinstituttets konklusjon

FHI mener, fra et folkehelseperspektiv, at det bør være avgifter på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie drikkevarer. Vi mener at dagens særavgifter treffer disse varegruppene godt. Det er likevel mulig at dagens særavgifter ikke er optimale, og at helsebegrunnete avgifter kanskje vil fungere enda bedre. Vi finner det i så fall viktig at dagens særavgifter opprettholdes inntil nye avgifter er på plass. Det vil være svært uheldig om avgiftene oppheves, og ikke erstattes av nye, da dette vil resultere i billigere produkter og større forbruk av sukker.