Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høringsuttalelse - Nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høringsuttalelse - Nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens

Artikkel

Høringsuttalelse - Nasjonal faglig retningslinje for helsehjelp til personer med kjønnsinkongruens

FHI har i sin høringsuttalelse stilt seg kritisk til høringsutkastet til ny faglig retningslinje for kjønnsinkongruens. I høringsuttalelsen begrunner vi kritikken med basis i relevante lovbestemmelser og medisinsk litteratur. Høringsuttalelsen er skrevet av forskere med kompetanse på kunnskapsvurderinger, epidemiologisk metode, barnesykdommer, psykologi og psykiatri, samt av våre jurister.

FHI har i sin høringsuttalelse stilt seg kritisk til høringsutkastet til ny faglig retningslinje for kjønnsinkongruens. I høringsuttalelsen begrunner vi kritikken med basis i relevante lovbestemmelser og medisinsk litteratur. Høringsuttalelsen er skrevet av forskere med kompetanse på kunnskapsvurderinger, epidemiologisk metode, barnesykdommer, psykologi og psykiatri, samt av våre jurister.


Oppsummering

FHI støtter intensjonen med en faglig retningslinje, som er å sikre personer med kjønnsinkongruens et godt helsetilbud. Vi støtter fullt ut formålet for helsehjelpen slik det beskrives i høringsutkastet, som er å unngå unødig sykeliggjøring og bidra til at personer med kjønnsinkongruens mestrer egne liv. Mange av tiltakene som anbefales i retningslinjen, som samtalehjelp, logopedi, hårfjerning og proteser, handler nettopp om hjelp til mestring. Slike tiltak er lite inngripende og har minimal eller ingen skaderisiko. De kan brukes uten at det nødvendigvis skal kreves solid vitenskapelig dokumentasjon for dem.

Vurderingen må være annerledes for behandlingsmetoder som gir irreversible og betydelige konsekvenser, dvs. hormonbehandling og kirurgi. For slik behandling må det stilles strenge krav til kunnskapsgrunnlaget. Behandlingen må også tilfredsstille lovverkets krav til nødvendig og forsvarlig helsehjelp. Det er hovedsakelig de irreversible behandlingsformene, dvs. hormonbehandling og kirurgi, vi omtaler i høringsuttalelsen. 

FHI har følgende innvendinger mot høringsutkastet:

  1. Høringsutkastet bygger på et for svakt kunnskapsgrunnlag og dokumenterer ikke at kjønnsbekreftende behandling omfattes av retten til nødvendig helsehjelp.
  2. Forsvarligheten ved kjønnsbekreftende behandling er ikke godt nok ivaretatt.
  3. Forutsetningene for å ta informerte valg er ikke oppfylt.
  4. Det mangler konkrete anbefalinger av hvordan utredning, behandling og oppfølging skal utføres i helsetjenesten.
  5. Kjønnsbekreftende behandling til barn under 18 år kan ikke gis uten foreldrenes samtykke.
  6. Det er behov for mer kunnskap for å lage en solid faglig retningslinje. 
  7. Retningslinjen må sørge for at utprøvende behandling skjer innenfor forutsigbare rammer og bidrar til økt forskningsbasert kunnskap om effekt og sikkerhet.

I tillegg til å begrunne disse innvendingene beskriver vi hvordan man kan fremskaffe mer kunnskap om kjønnsinkongruens og kjønnsbekreftende behandling, hvordan vi mener en faglig retningslinje bør utformes og hvordan helsetilbudet kan organiseres slik at kvaliteten blir god og juridiske forsvarlighetskrav ivaretas.

Les hele høringsuttalelsen: