Hopp til innhold

Artikkel

Høringsuttalelse – NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterhjem

Publisert

Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at arbeidsgruppen har levert en grundig gjennomgang av dagens praksis og lovverk. Utvalget har både hentet inn egne data og erfaringer fra ulike brukerorganisasjoner. Diskusjonen frem mot de ulike tiltakene som foreslås er solid, og FHI stiller seg derfor bak hovedlinjene i høringsforslaget.

Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer at arbeidsgruppen har levert en grundig gjennomgang av dagens praksis og lovverk. Utvalget har både hentet inn egne data og erfaringer fra ulike brukerorganisasjoner. Diskusjonen frem mot de ulike tiltakene som foreslås er solid, og FHI stiller seg derfor bak hovedlinjene i høringsforslaget.


FHI har ikke i detalj behandlet de økonomiske og juridiske forslagene om tiltak, da dette bedre ivaretas av andre høringsinstanser. Vi stiller oss imidlertid bak behovet for klarere og mer forutsigbare økonomiske og juridiske rammevilkår for fosterfamiliene.