Hopp til innhold

Artikkel

Høringsuttalelse – Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter

Publisert

Høringsuttalelse om forslag til endringer i barnehageloven, sendt fra Folkehelseinstituttet til Kunnskapsdepartementet 26. juni 2019.

Høringsuttalelse om forslag til endringer i barnehageloven, sendt fra Folkehelseinstituttet til Kunnskapsdepartementet 26. juni 2019.


Kunnskapsdepartementet ber om høringssvar til forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (Ny regulering av private barnehager). Formålet med de foreslåtte endringene er at regelverket skal bli bedre tilpasset utviklingen av barnehagesektoren. Konsekvensene av dette er først og fremst økonomiske og politiske. Selv om endringene i driftsvilkår for ulike typer barnehager og barnehageeiere kan legge til rette for et mangfold av barnehager med høy kvalitet, er det vanskelig å vurdere om dette gir en helsegevinst for barna eller ikke. Folkehelseinstituttet gir derfor ingen utfyllende høringsuttalelse til dette forslaget.