Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høringsuttalelse - Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høringsuttalelse - Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp

Artikkel

Høringsuttalelse - Rusreformutvalgets innstilling NOU 2019:26 - Fra straff til hjelp

Folkehelseinstituttet (FHI) vil i denne høringsuttalelsen fokusere på utvalgte deler av den foreslåtte modellen og mulige konsekvenser av denne. Bidragene tar utgangspunkt i egen forskning på relevante tema, vår faglige kjennskap til feltet og til faglitteraturen. Siden mandatet for utvalgets arbeid var utforming av en modell for avkriminalisering, og ikke om Norge skal avkriminalisere eller ikke, omhandler FHis uttalelse kun modellutforming og mulige konsekvenser.

Folkehelseinstituttet (FHI) vil i denne høringsuttalelsen fokusere på utvalgte deler av den foreslåtte modellen og mulige konsekvenser av denne. Bidragene tar utgangspunkt i egen forskning på relevante tema, vår faglige kjennskap til feltet og til faglitteraturen. Siden mandatet for utvalgets arbeid var utforming av en modell for avkriminalisering, og ikke om Norge skal avkriminalisere eller ikke, omhandler FHis uttalelse kun modellutforming og mulige konsekvenser.


Oppsummering

Rusreformsutvalgets utredning er på mange områder grundig og omfattende. Forslaget om å ikke straffeforfølge og bøtelegge personer med problematisk bruk for bruk og besittelse av illegale rusmidler vil ha en positiv effekt for denne gruppen. Dette fordi denne gruppen av personer ofte er uten eller med lav lovlig inntekt, og ubetalte bøter er en vanlig årsak til soning i denne gruppen. Det må likevel bemerkes at personer med problematisk bruk utgjør en liten andel av de som vil bli berørt av de foreslåtte politikkendringene. Den foreslåtte rådgivende enheten skiller seg dessuten mye fra den Portugisiske modellen og modeller fra andre land. De foreslåtte terskelverdiene virker noe tilfeldig satt og utgjør et høyt antall rusdoser for ikke-tilvendte brukere. Ingen politikk kommer uten kostnader eller utilsiktede virkninger. Utvalgets konklusjon om at reformen ikke vil føre til en nevneverdig økning i bruk er ikke tilfredsstillende vitenskapelig begrunnet da foreliggende studier har betydelige metodiske svakheter. Det kan derfor ikke utelukkes at reformen vil bidra til en viss økning i narkotikabruk. Om det ikke følger økte ressurser med en slik reform er det lite sannsynlig at det kommunale tiltaksapparatet kan utføre nye oppgaver uten at dette går ut over utførelsen av eksisterende oppgaver. Det er positivt at utvalget foreslår en evaluering av rusreformen og at denne bør inngå som en del av et systematisk forskningsarbeid. FHI som offentlig institusjon har som nevnt i innledning ikke et eget syn på spørsmålet om avkriminalisering, men bidrar gjerne til utformingen av en optimal modell for en slik politikkendring, dersom den vedtas.

Les hele høringsuttalelsen: