Hopp til innhold

Artikkel

Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift 27. april 1998 nr. 445 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Publisert

Folkehelseinstituttets høringssvar til forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter - endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.

Folkehelseinstituttets høringssvar til forslag om rekvireringsrett for influensavaksine for farmasøyter - endringer i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek.


Helse- og omsorgsdepartementet ba i tillegg nr. 5 til tildelingsbrev for 2020 Helsedirektoratet, i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Legemiddelverket og andre relevante aktører om å:

  • «Vurdere om det er behov for å gi flere grupper av helsepersonell enn farmasøyter rett til rekvirering av influensavaksine, utover grupper av helsepersonell som allerede har slik rekvireringsrett i henhold til dagens regelverk.
  • Utrede hvilke regelverksendringer, som er nødvendige for at farmasøyter og eventuelt andre foreslåtte grupper av helsepersonell kan gis rett til rekvirering av influensavaksine, og utarbeide forslag til slike endringer.
  • Vurdere eventuelle øvrige tiltak for å øke vaksinasjonsdekningen mot sesonginfluensa i grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa.»

Helsedirektoratet leverte 30. april 2020 en grundig gjennomgang av de to første punktene. Faginstansene og kommunene var også inkludert i prosessen.

Les hele høringsuttalelsen: