Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høringssvar om ny nasjonal veileder - sammen om barn og unges psykiske helse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høringssvar om ny nasjonal veileder - sammen om barn og unges psykiske helse

Artikkel

Høringssvar om ny nasjonal veileder - sammen om barn og unges psykiske helse

Folkehelseinstituttet (FHI) viser til høringsnotat fra Helsedirektoratet om den nye nasjonale veilederen Sammen om barn og unges psykiske helse.

Folkehelseinstituttet (FHI) viser til høringsnotat fra Helsedirektoratet om den nye nasjonale veilederen Sammen om barn og unges psykiske helse.


Formålet med veilederen er å gi kommunene anbefalinger om hvordan et helhetlig og samordnet psykisk helsearbeid for barn og unge, fra helsefremmende og forebyggende arbeid til oppfølging og behandling, kan oppnås. Helsedirektoratet har ledet arbeidet med veilederen, men den er utarbeidet i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Husbanken og Landbruksdirektoratet.

Veilederen fremstår som godt faglig fundert, og FHI støtter formålet med veilederen. Samtidig savner FHI at veilederen bedre hjelper kommunene til å prioritere og orientere seg i de ulike anbefalingene, gjennom for eksempel å gi tydeligere eksempler. Dette gjelder blant annet hvordan kommunene konkret kan samarbeide med andre instanser rundt barnet.

Høringsuttalelsen er gitt basert på konkrete spørsmål fra direktoratet. Overordnede kommentarer fra FHI er å finne til slutt i høringssvaret.

Les hele høringsuttalelsen: