Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høringssvar fra FHI om to forskrifter til ny barnevernslov»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høringssvar fra FHI om to forskrifter til ny barnevernslov

Artikkel

Høringssvar fra Folkehelseinstituttet om to forskrifter til ny barnevernslov

Nedenfor kan du laste ned Folkehelseinstituttets høringssvar om to forskrifter til ny barnevernslov.

Nedenfor kan du laste ned Folkehelseinstituttets høringssvar om to forskrifter til ny barnevernslov.


Folkehelseinstituttet (FHI) viser til to nye høringsnotat fra Barne- og familiedepartementet om to nye forskrifter i forbindelse med ny Barnevernslov. Formålet med forskriftsforslagene er å revidere gjeldende forskrifter i samsvar med lovendringene i ny barnevernslov. Ny barnevernslov ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og trådte i kraft 1. januar 2023. Det ene forskriftsforslaget gjelder ny forskrift om fosterhjem, og det andre gjelder forskrift om Bufetats saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen.

Når det gjelder forskrift om fosterhjem skal forslaget tydeliggjøre ansvarsforholdet mellom barnevernstjenesten (bvt) og fosterforeldrene. Forslaget viderefører i stor grad gjeldende rett, men foreslår samtidig noen nye bestemmelser, noen presiseringer samt noen materielle endringer. FHI støtter i all hovedsak forslaget, og vurderer at det vil være til barnets beste at ansvarsforholdet mellom bvt og fosterforeldrene tydeliggjøres. FHI støtter videre departementets vurderinger av det flere steder kan være hensiktsmessig å vise til eller gjenta lovens bestemmelse for å tydeliggjøre helheten i barnevernstjenestens og fosterforeldrenes ansvar. 

Når det gjelder forskrift om Bufetats saksbehandling ved tilbud om barnevernstiltak til kommunen skal forslaget bidra til bedre samhandling og ansvarsfordeling mellom stat og kommune på dette området. FHI stiller seg bak forslaget, og støtter også at rammene for Bufetats økonomiske ansvar tydeliggjøres, noe vi mener vil være til barnets beste.

Selv om FHI i all hovedsak stiller seg bak de nye forskriftsforslagene, har vi likevel noen konkrete innspill til forslagene. Når det gjelder ny forskrift om fosterhjem vurderer vi for eksempel at det er hensiktsmessig at det i forskriftsteksten i større grad presiseres at barnets beste skal ivaretas, og at det skal spesifiseres at barnets alder, utvikling og helsebehov skal legges til grunn i vurderinger der det er aktuelt.

Les begge høringsuttalelsene her: