Hopp til innhold

Artikkel

Høring om innsending av dokumentasjon for hurtig metodevurdering av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner

Publisert

FHI har utarbeidet utkast til retningslinjer for medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner, basert på Prioriteringsmeldingen (St. 34 (2015-16)).  Instituttet ønsker å få innspill på utkastet til retningslinje fra institusjoner, interesseforeninger og andre berørte parter.  Vi inviterer derfor til en åpen høringsrunde for å få innspill til vedlagte utkast (se høringsbrev) der alle har anledning til å spille inn. Høringsfristen er satt til 15. desember 2020.

Forside_guidelines ENG.jpg

FHI har utarbeidet utkast til retningslinjer for medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner, basert på Prioriteringsmeldingen (St. 34 (2015-16)).  Instituttet ønsker å få innspill på utkastet til retningslinje fra institusjoner, interesseforeninger og andre berørte parter.  Vi inviterer derfor til en åpen høringsrunde for å få innspill til vedlagte utkast (se høringsbrev) der alle har anledning til å spille inn. Høringsfristen er satt til 15. desember 2020.


FHI har som en av sine oppgaver å gjennomføre hurtige metodevurderinger av medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner.  Disse gjennomføres ved at leverandører sender inn dokumentasjon med utgangspunkt i oppdrag fra systemet Nye metoder for innføring av nye helseteknologier i spesialisthelsetjenesten.

Statens legemiddelverk, som har ansvar for hurtig metodevurdering av legemidler, har hatt retningslinjer for innsending av dokumentasjon i noen år. FHI har nå utarbeidet utkast til retningslinjer for medisinsk utstyr og diagnostiske intervensjoner, basert på Prioriteringsmeldingen (St. 34 (2015-16)).  Instituttet ønsker imidlertid å få innspill på utkastet til retningslinje fra institusjoner, interesseforeninger og andre berørte parter.  Vi inviterer derfor til en åpen høringsrunde for å få innspill til vedlagte utkast (se høringsbrev) der alle har anledning til å spille inn. Høringsfristen er satt til 15. desember 2020.

Retningslinjene er utarbeidet på engelsk, men kommentarer er velkomne på et skandinavisk språk så vel som engelsk.

Høringsbrevet

Høringsutkastet: Guidelines for the submission of documentation for STAs of medical devices and diagnostic interventions