Hopp til innhold

Artikkel

Område for psykisk og fysisk helse

Publisert

Område for psykisk og fysisk helse har eit særleg ansvar for å vidareutvikle FHI sin ekspertise på fagområda rus, psykisk helse og fysisk helse.

Område for psykisk og fysisk helse har eit særleg ansvar for å vidareutvikle FHI sin ekspertise på fagområda rus, psykisk helse og fysisk helse.


Vidare har området eit instituttovergripande ansvar for å koordinere og styrkje samfunnsoppdraga forsking og helseanalyse samt for å byggje opp kapasitet og kompetanse på kunnskapsoppsummeringar innan folkehelseområdet, sjukdomsbyrdeanalysar og effektevaluering på folkehelseområdet. Område for psykisk og fysisk helse skal òg bidra i dei andre samfunnsoppdraga instituttet har innan beredskap, rådgiving og tenester.