Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Offentlig postjournal for Folkehelseinstituttet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Offentlig postjournal for Folkehelseinstituttet

Artikkel

Offentlig postjournal for Folkehelseinstituttet

Du kan søke i våre brev og dokumenter og bestille den informasjonen du ønsker innsyn i på nettstedet eInnsyn, som er en felles publiseringstjeneste for statlige og noen kommunale virksomheters postjournaler.

Du kan søke i våre brev og dokumenter og bestille den informasjonen du ønsker innsyn i på nettstedet eInnsyn, som er en felles publiseringstjeneste for statlige og noen kommunale virksomheters postjournaler.


Innhold på denne siden

eInnsyn

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. 

Behandling av brev eller e-post sendt til Folkehelseinstituttet

Hovedsakelig vil all post, inngående/utgående brev og e-poster blir journalført i vårt arkivsystem. All post som er offentlig (ref. Offentlighetsloven), blir publisert på offentlig postliste (se einnsyn.no). Det betyr at vi kan levere ut hele eller deler av en henvendelse til de som ber om det.

Hvordan be om innsyn i saker

Du får ikke direkte tilgang til dokumentene på nettsiden, men må be om innsyn for det som er aktuelt. Normalt vil dokument det blir gitt innsyn i, bli sendt via e-post i løpet av tre til fem virkedager. Eventuelle avslag på innsyn vil bli meddelt skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt informasjon om hvordan man evt. kan klage på avgjørelsen.

Lenger svartid

Folkehelseinstituttet har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress

Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av enkelte saker og innsynsspørsmål, ta lengre tid enn vanlig. Vi vil sørge for en forsvarlig håndtering av alle henvendelser, samtidig som dette ikke i urimelig grad fortrenger andre gjøremål.

Folkehelseinstituttet beklager dette, men håper på deres forståelse.

Kontaktinformasjon

Folkehelseinstituttet ved Arkivet
Telefon: 90989449
E-post: Postadresse: Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo