Hopp til innhold

Artikkel

Offentlig postjournal for Folkehelseinstituttet

Publisert Oppdatert

Du kan søke i våre brev og dokumenter og bestille den informasjonen du ønsker innsyn i på nettstedet eInnsyn, som er en felles publiseringstjeneste for statlige og noen kommunale virksomheters postjournaler.

Du kan søke i våre brev og dokumenter og bestille den informasjonen du ønsker innsyn i på nettstedet eInnsyn, som er en felles publiseringstjeneste for statlige og noen kommunale virksomheters postjournaler.


eInnsyn

eInnsyn er en felles publiseringstjeneste for statlige virksomheters postjournaler. 

Folkehelseinstituttets postjournal for siste måned (eInnsyn).

Mer informasjon og hjelp for bruk av eInnsyn.

Hvordan be om innsyn i saker

Du får ikke direkte tilgang til dokumentene på nettsiden, men må be om innsyn for det som er aktuelt. Normalt vil dokument det blir gitt innsyn i, bli sendt via e-post i løpet av tre til fem virkedager. Eventuelle avslag på innsyn vil bli meddelt skriftlig med opplysning om hvilken hjemmel som ligger til grunn for avslaget, samt informasjon om hvordan man evt. kan klage på avgjørelsen.

Kontaktinformasjon

Folkehelseinstituttet ved Arkivet
Telefon: 90989449
E-post: folkehelseinstituttet@fhi.no
Postadresse: Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo