Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 12 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 12 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 12 er publisert

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen er svakt økende, samtidig som innleggelser med luftveisinfeksjon foreløpig er stabilt. Påskeferien kan bremse smitteutvikling de kommende ukene, men den videre utviklingen av epidemiene er usikker.

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen er svakt økende, samtidig som innleggelser med luftveisinfeksjon foreløpig er stabilt. Påskeferien kan bremse smitteutvikling de kommende ukene, men den videre utviklingen av epidemiene er usikker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for uke 12, og tidligere publiserte ukerapporter:

Ukerapporten blir publisert annenhver uke. Neste rapport kommer torsdag 13.04.2023.

Sammendrag uke 12

  • Covid-19-epidemien er økende. Overvåkingen av virus i avløpsvann har vist betydelig økning gjennom februar og mars. Antall innleggelser med covid-19 har mer enn doblet seg de siste fem ukene. Antall intensivinnleggelser og dødsfall assosiert med covid-19 er lavt. Omikron XBB.1.5 er nå dominerende i Norge og prevalensen øker fortsatt. Denne varianten har gitt smitteøkning i andre land der den dominerer.
  • Influensaepidemien viser svak oppgang som skyldes økning i influensa B. Influensa A er i tilbakegang.
  • RSV-infeksjonsepidemien er nå på et lavt nivå.
  • Dødelighet: Beregninger gjort av FHI viser at dødeligheten i befolkningen fortsatt er lavere enn beregnet intervall sammenlignet med årene 2010-2019. Både totaldødelighet og antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjoner har vært stabile de siste ukene.
  • Sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser med covid-19 kan øke i tiden fremover, samtidig som influensaepidemien fortsatt kan vare noen uker til.
  • Vaksinasjon mot influensa er fortsatt anbefalt og kan beskytte godt mot influensa B som nå dominerer blant de sirkulerende influensavirusene.
  • Vaksinasjon mot covid-19: Aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere anbefales nå ny oppfriskningsdose dersom det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. Vaksineringen bør gjennomføres i løpet av april.
  • Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
  • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig i vintersesongen.