Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 9 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 9 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 9 er publisert

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen og innleggelser med luftveisinfeksjon har avtatt betydelig siden slutten av desember og er nå i samme størrelsesorden som i vintersesongene før pandemien. Den videre utviklingen av epidemiene er fortsatt usikker og kan påvirkes av vinterferieavvikling siste uker.

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen og innleggelser med luftveisinfeksjon har avtatt betydelig siden slutten av desember og er nå i samme størrelsesorden som i vintersesongene før pandemien. Den videre utviklingen av epidemiene er fortsatt usikker og kan påvirkes av vinterferieavvikling siste uker.


Ukerapporten for uke 9, og tidligere publiserte ukerapporter:

Sammendrag uke 9

  • Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen og innleggelser med luftveisinfeksjon har avtatt betydelig siden slutten av desember og er nå i samme størrelsesorden som i vintersesongene før pandemien. Den videre utviklingen av epidemiene er fortsatt usikker og kan påvirkes av vinterferieavvikling siste uker.
  • Covid-19-epidemien er på et lavt nivå, men de siste ukene har vist en økning i nivået av SARS-CoV-2 i avløpsvann og noe økning i innleggelser. Dette kan være tidlige tegn på starten av en ny bølge. Hvilke virusvarianter som dominerer og immuniteten i befolkningen avgjør når det kommer en bølge og hvor stor den blir. Omikron XBB.1.5 er nå den hyppigst forekommende enkeltvarianten i Norge og prevalensen øker hurtig, denne varianten har gitt smitteøkning i andre land der den dominerer.
  • Influensaepidemien: de siste tre ukene har det vært en nedgang i influensaepidemien. Det er regionale forskjeller. Influensa B er nå dominerende virus og det gjenstår å se om influensa B vil føre til en ny smitteøkning etter vinterferieavvikling.
  • RSV-infeksjonsepidemien er over toppen og på vei ned. Andel påvisninger har gått ned i alle aldersgrupper, og antall sykehusinnleggelser er synkende.
  • Dødelighet: Beregninger gjort av FHI viser at dødeligheten i befolkningen nå er lavere enn beregnet intervall sammenlignet med årene 2010-2019. Både totaldødelighet og antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjoner har avtatt de siste ukene.
  • Sykehusene og kommunene må være forberedt på at influensaepidemien kan vare noen uker til, og at det kan komme en ny bølge av covid-19-infeksjoner og innleggelser i løpet av våren.
  • Vaksinasjon er særlig aktuelt mot influensa slik situasjonen er nå, og kan beskytte godt hvis vi får en større spredning av influensa B fremover.
  • Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
  • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Råd om bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig i vintersesongen.