Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 6 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 6 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 6 er publisert

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen har ligget på et lavere nivå i begynnelsen av februar og har stabilisert seg de siste ukene.

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen har ligget på et lavere nivå i begynnelsen av februar og har stabilisert seg de siste ukene.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

– Innleggelser med luftveisinfeksjon er i samme størrelsesorden som i vintersesongene før pandemien. Den videre utviklingen av epidemiene i vinter er usikker og kan påvirkes av vinterferien, sier områdedirektør Trygve Ottersen i FHI.

Ukerapporten for uke 6, og tidligere publiserte ukerapporter:

Sammendrag uke 6

  • Covid-19-epidemien er på et lavt nivå. En ny økning kan komme senere i vinter eller vår, men vil avhenge av hvilke virusvarianter som blir dominerende og immunitet i befolkningen. Det er fortsatt nedgang i antall påviste tilfeller og nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak. Avløpsvannovervåkingen viser økte mengder SARS-CoV-2 siste par uker. Det er for tidlig å si om dette er starten på en ny økning eller skyldes andre forhold.
  • Influensaepidemien øker svakt etter en kraftig nedgang fra toppen i uke 52. Det er regionale forskjeller, men oppgangen ser ut til å være drevet av en voksende forekomst av influensa B. Influensa B gir nå også ny smitteøkning i Danmark og Sverige. Influensa A(H3N2) øker i prevalens i forhold til Influensavirus A(H1N1) som hittil har vært dominerende.
  • RSV-infeksjonsepidemien er trolig over toppen og på vei ned. Andel påvisninger har gått ned i alle aldersgrupper, og antall sykehusinnleggelser er synkende.
  • Dødelighet: Beregninger gjort av FHI viser at dødeligheten i befolkningen nå er innenfor beregnet intervall sammenlignet med årene 2010-2019. Både totaldødelighet og antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjoner har avtatt de siste ukene.
  • Sykehusene og kommunene må fortsatt være forberedt på høy sykdomsforekomst, stort sykefravær, mange innleggelser og utbrudd i sykehjem og sykehus.
  • Vaksinasjon er særlig aktuelt mot influensa slik situasjonen er nå, og kan beskytte godt hvis vi får en større spredning av influensa B fremover. 
  • Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
  • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Råd om bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig i vintersesongen. 
  • Neste rapport publiseres torsdag i uke 9. Grunnet vinterferieavvikling kommer ingen rapport i uke 8.