Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 52 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 52 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 52 er publisert

Epidemiene av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner fortsatte å øke i uke 51 og 52. Antall nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner er høyt og øker fortsatt. Det er nå flere innleggelser med influensa enn med covid-19. Antallet nye innleggelser på intensivavdeling er foreløpig nokså lavt.

Epidemiene av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner fortsatte å øke i uke 51 og 52. Antall nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner er høyt og øker fortsatt. Det er nå flere innleggelser med influensa enn med covid-19. Antallet nye innleggelser på intensivavdeling er foreløpig nokså lavt.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for uke 52, og tidligere publiserte ukerapporter:

Sammendrag uke 52

Vurdering

 • Epidemiene av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner fortsatte å øke i uke 51 og 52. Antall nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner er høyt og øker fortsatt. Det er nå flere innleggelser med influensa enn med covid-19. Antallet nye innleggelser på intensivavdeling er foreløpig nokså lavt.
 • Flere land, inkludert de nordiske, opplever samtidige epidemier av influensa, covid-19 og RSV-infeksjon med betydelig belastning i sykehusene. I Norge er belastningen på sykehusene som skyldes luftveisinfeksjoner større enn alle år før pandemien.
 • Epidemiene ventes å nå toppen om noen uker, men vil fortsette gjennom vinteren. Sykehusene og kommunene må derfor være beredt på mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus.
 • Covid-19-epidemien er på et høyt, stabilt nivå. Det var færre sykehusinnleggelser siste uke, men det er for tidlig å si om dette er en reell nedgang.
 • Forekomsten av influensa økte svært raskt frem mot jul, men ikke like raskt i romjulen. Influensavirus A(H1N1) dominerer på landsbasis. Det har vært en kraftig økning i influensainnleggelser de siste ukene til et meget høyt nivå. Vi kan ennå ikke si om vi er nær toppunktet eller hvor omfattende utbruddet blir. Utbruddet kan utvikle seg forskjellig i de ulike delene av landet.
 • Epidemien av RSV-infeksjoner fortsatte å øke gjennom julen med flest innleggelser hos barn under fem år.
 • Vaksinasjon er ikke for sent. FHI oppfordrer alle til følge vaksinasjonsanbefalingene. Vi ber kommuner og helseforetak om fortsatt å legge til rette for rask og lett tilgjengelig vaksinering mot influensa og covid-19. Se FHIs nettsider for vaksinasjonsanbefalingene for covid-19-vaksine og influensavaksine.
 • Smittevernrådene nå er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Videre bør man ha god hoste- og håndhygiene. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
 • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Ved influensa og covid-19 bør behandlende lege vurdere behovet for antiviral behandling. Dette gjelder spesielt for personer tilhørende risikogrupper. Dette gjelder både for vaksinerte og uvaksinerte personer. Behandling bør igangsettes tidligst mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Råd om bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antiviralia mot influensa tilgjengelig for behandling og profylakse i influensasesongen. Det er per nå svært lite Tamiflu kapsler (oseltamivir) tilgjengelig i Norge. Ved utbrudd i sykehjem eller andre lignende boenheter kan man ta kontakt med Helsedirektoratet for å få tilgang på beredskapspreparat.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Antall nye registrerte innleggelser er økende, 2274 innleggelser i uke 51 etter 2158 i uke 50.
 • Sykehusinnleggelser covid-19 som hovedårsak: Økningen i antall nye pasienter innlagt i sykehus ser ut til å ha flatet ut. Det er foreløpig rapportert om 313 nye pasienter registrert med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen i uke 52. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser med laboratoriebekreftet covid-19: Det er i uke 52 registrert 700 innleggelser i sykehus med laboratoriebekreftet covid-19, hvor det ikke er angitt om dette er årsaken til innleggelse eller ei.
 • Dødsfall covid-19: Antallet dødsfall i uke 52 var 80 og det var 88 i uke 51. Det har vært en nedgang i antall ukentlige dødsfall siden uke 50 (93 dødsfall). Antallet for siste uke forventes oppjustert.

Utbredelse av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer er på et høyt nivå. Andelen som har testet seg for koronavirus har vært økende de siste ukene, mens andelen som oppgir positivt prøveresultat er synkende.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, har indikert en stigende trend fra uke 40 til uke 47, svakere stigning i uke 48-51, og noe nedgang i uke 52. Variantanalyser av avløpsprøvene gir signal på BA.5 undervarianter, samt BA.2 eller rekombinanter som XBB.
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har økt fra 2,1 % i uke 51 til 2,5 % i uke 52. I uke 51 fikk 2,9 % av dem som gikk til legen influensadiagnose, etter 1,7 % uken før.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: Det ble varslet om tre utbrudd av covid-19 i uke 52, mot 26 og 31 de to forutgående ukene. Ett influensautbrudd ble varslet i uke 52, og ingen ble varslet i uke 50 og 51.
 • Meldte tilfeller av covid-19: Antall meldte tilfeller gikk ned til 1 232 i uke 52 fra 1 496 i uke 51 og 1 518 i uke 50.
 • Påviste tilfeller av influensa: Det er nå høy forekomst av influensa. Prevalens av influensa økte kraftig i desember, og som ventet med en tilsynelatende utflating i romjulsuka da andelen som testet positivt lå på 25 % av alle testede, markant opp fra 18 % to uker tidligere. Økningen har skjedd tidlig i forhold til foregående sesonger. Influensavirus A utgjorde 98 % av influensavirusene påvist i uke 52, og subtype H1 dominerer over H3. Få influensavirus B er påvist, alle som er undersøkt tilhører B-Victoria linjen.
 • Positive analyser for RS-virus: Positivandelen for RS-virus økte til 12,5 % i uke 52 fra 11,4 % uken før. I uke 52 var 44,3 % av analysene for RS-virus positive blant barn 0-4 år.

Vaksinasjon mot covid-19 og influensa

 • Covid-19: Per 1. januar er 72 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 65 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose.
 • Influensa: Per 1. januar er 63 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant sykehusinnlagte med influensa i denne aldersgruppen var 49 % vaksinert. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 33 %. Tilsvarende tall for barn i risikogruppene 0-17 år er 7,1 %. Vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell er 37 %.
 • Det virologiske bildet er svært variert med stor diversitet i hvilke varianter som sirkulerer. BA.5 undervarianten BQ.1.1 er den mest forekommende enkeltvarianten. BA.2 reassortert stamme XBB.1.4.1 ser ut til å øke i Oslo. Majoriteten av alle varianter er bedre på å unngå immunitet og er resistent mot monoklonale antistoffer. Disse kan gi økning i epidemien ved større dominans og mindre interferens fra andre luftveisvirus.
 • Influensavirus: Sekvenseringsresultatene viser at de noe antigent driftede H1N1 virusvariantene tilhørende en undergruppe av 6B.1A.5a.2 gruppen kalt A/Norway/25089/2022-lignende virus utgjør litt over halvparten av H1 virusene. Immuniteten ventes å være noe lavere overfor denne varianten.