Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 52 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 52 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 52 er publisert

Epidemiene av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner fortsatte å øke i uke 51 og 52. Antall nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner er høyt og øker fortsatt. Det er nå flere innleggelser med influensa enn med covid-19. Antallet nye innleggelser på intensivavdeling er foreløpig nokså lavt.

Epidemiene av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner fortsatte å øke i uke 51 og 52. Antall nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner er høyt og øker fortsatt. Det er nå flere innleggelser med influensa enn med covid-19. Antallet nye innleggelser på intensivavdeling er foreløpig nokså lavt.


Ukerapporten for uke 52, og tidligere publiserte ukerapporter:

Sammendrag uke 52

Vurdering

 • Epidemiene av covid-19, influensa og RS-virusinfeksjoner fortsatte å øke i uke 51 og 52. Antall nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjoner er høyt og øker fortsatt. Det er nå flere innleggelser med influensa enn med covid-19. Antallet nye innleggelser på intensivavdeling er foreløpig nokså lavt.
 • Flere land, inkludert de nordiske, opplever samtidige epidemier av influensa, covid-19 og RSV-infeksjon med betydelig belastning i sykehusene. I Norge er belastningen på sykehusene som skyldes luftveisinfeksjoner større enn alle år før pandemien.
 • Epidemiene ventes å nå toppen om noen uker, men vil fortsette gjennom vinteren. Sykehusene og kommunene må derfor være beredt på mer sykdom, større sykefravær, flere innleggelser og flere utbrudd i sykehjem og sykehus.
 • Covid-19-epidemien er på et høyt, stabilt nivå. Det var færre sykehusinnleggelser siste uke, men det er for tidlig å si om dette er en reell nedgang.
 • Forekomsten av influensa økte svært raskt frem mot jul, men ikke like raskt i romjulen. Influensavirus A(H1N1) dominerer på landsbasis. Det har vært en kraftig økning i influensainnleggelser de siste ukene til et meget høyt nivå. Vi kan ennå ikke si om vi er nær toppunktet eller hvor omfattende utbruddet blir. Utbruddet kan utvikle seg forskjellig i de ulike delene av landet.
 • Epidemien av RSV-infeksjoner fortsatte å øke gjennom julen med flest innleggelser hos barn under fem år.
 • Vaksinasjon er ikke for sent. FHI oppfordrer alle til følge vaksinasjonsanbefalingene. Vi ber kommuner og helseforetak om fortsatt å legge til rette for rask og lett tilgjengelig vaksinering mot influensa og covid-19. Se FHIs nettsider for vaksinasjonsanbefalingene for covid-19-vaksine og influensavaksine.
 • Smittevernrådene nå er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Videre bør man ha god hoste- og håndhygiene. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
 • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Ved influensa og covid-19 bør behandlende lege vurdere behovet for antiviral behandling. Dette gjelder spesielt for personer tilhørende risikogrupper. Dette gjelder både for vaksinerte og uvaksinerte personer. Behandling bør igangsettes tidligst mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Råd om bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antiviralia mot influensa tilgjengelig for behandling og profylakse i influensasesongen. Det er per nå svært lite Tamiflu kapsler (oseltamivir) tilgjengelig i Norge. Ved utbrudd i sykehjem eller andre lignende boenheter kan man ta kontakt med Helsedirektoratet for å få tilgang på beredskapspreparat.

Alvorlig sykdom av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon: Antall nye registrerte innleggelser er økende, 2274 innleggelser i uke 51 etter 2158 i uke 50.
 • Sykehusinnleggelser covid-19 som hovedårsak: Økningen i antall nye pasienter innlagt i sykehus ser ut til å ha flatet ut. Det er foreløpig rapportert om 313 nye pasienter registrert med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen i uke 52. Tall for siste uke forventes oppjustert.
 • Sykehusinnleggelser med laboratoriebekreftet covid-19: Det er i uke 52 registrert 700 innleggelser i sykehus med laboratoriebekreftet covid-19, hvor det ikke er angitt om dette er årsaken til innleggelse eller ei.
 • Dødsfall covid-19: Antallet dødsfall i uke 52 var 80 og det var 88 i uke 51. Det har vært en nedgang i antall ukentlige dødsfall siden uke 50 (93 dødsfall). Antallet for siste uke forventes oppjustert.

Utbredelse av covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner

 • Luftveissymptomer i befolkningen: Data fra befolkningsundersøkelsen Symptometer viser at andelen deltakere som oppgir å ha forkjølelsessymptomer er på et høyt nivå. Andelen som har testet seg for koronavirus har vært økende de siste ukene, mens andelen som oppgir positivt prøveresultat er synkende.
 • Overvåking i avløpsvann: Resultater fra analyser av SARS-CoV-2 i avløpsvann i utvalgte bykommuner og Gardermoen-området, har indikert en stigende trend fra uke 40 til uke 47, svakere stigning i uke 48-51, og noe nedgang i uke 52. Variantanalyser av avløpsprøvene gir signal på BA.5 undervarianter, samt BA.2 eller rekombinanter som XBB.
 • Legesøkingsadferd/konsultasjoner: Andelen konsultasjoner ved legekontor/legevakt for bekreftet covid-19 har økt fra 2,1 % i uke 51 til 2,5 % i uke 52. I uke 51 fikk 2,9 % av dem som gikk til legen influensadiagnose, etter 1,7 % uken før.
 • Utbrudd i helseinstitusjoner: Det ble varslet om tre utbrudd av covid-19 i uke 52, mot 26 og 31 de to forutgående ukene. Ett influensautbrudd ble varslet i uke 52, og ingen ble varslet i uke 50 og 51.
 • Meldte tilfeller av covid-19: Antall meldte tilfeller gikk ned til 1 232 i uke 52 fra 1 496 i uke 51 og 1 518 i uke 50.
 • Påviste tilfeller av influensa: Det er nå høy forekomst av influensa. Prevalens av influensa økte kraftig i desember, og som ventet med en tilsynelatende utflating i romjulsuka da andelen som testet positivt lå på 25 % av alle testede, markant opp fra 18 % to uker tidligere. Økningen har skjedd tidlig i forhold til foregående sesonger. Influensavirus A utgjorde 98 % av influensavirusene påvist i uke 52, og subtype H1 dominerer over H3. Få influensavirus B er påvist, alle som er undersøkt tilhører B-Victoria linjen.
 • Positive analyser for RS-virus: Positivandelen for RS-virus økte til 12,5 % i uke 52 fra 11,4 % uken før. I uke 52 var 44,3 % av analysene for RS-virus positive blant barn 0-4 år.

Vaksinasjon mot covid-19 og influensa

 • Covid-19: Per 1. januar er 72 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 65 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose.
 • Influensa: Per 1. januar er 63 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant sykehusinnlagte med influensa i denne aldersgruppen var 49 % vaksinert. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 33 %. Tilsvarende tall for barn i risikogruppene 0-17 år er 7,1 %. Vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell er 37 %.
 • Det virologiske bildet er svært variert med stor diversitet i hvilke varianter som sirkulerer. BA.5 undervarianten BQ.1.1 er den mest forekommende enkeltvarianten. BA.2 reassortert stamme XBB.1.4.1 ser ut til å øke i Oslo. Majoriteten av alle varianter er bedre på å unngå immunitet og er resistent mot monoklonale antistoffer. Disse kan gi økning i epidemien ved større dominans og mindre interferens fra andre luftveisvirus.
 • Influensavirus: Sekvenseringsresultatene viser at de noe antigent driftede H1N1 virusvariantene tilhørende en undergruppe av 6B.1A.5a.2 gruppen kalt A/Norway/25089/2022-lignende virus utgjør litt over halvparten av H1 virusene. Immuniteten ventes å være noe lavere overfor denne varianten.