Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 2 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 2 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 2 er publisert

Det er fortsatt mange som smittes av luftveisinfeksjoner i befolkingen. De siste to ukene har det vært en nedgang i nye sykehusinnleggelser for covid-19, influensa og RS- virusinfeksjoner. Hovedbildet er positivt, men det er fortsatt usikkerhet om den videre utvikling.

Det er fortsatt mange som smittes av luftveisinfeksjoner i befolkingen. De siste to ukene har det vært en nedgang i nye sykehusinnleggelser for covid-19, influensa og RS- virusinfeksjoner. Hovedbildet er positivt, men det er fortsatt usikkerhet om den videre utvikling.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for uke 2, og tidligere publiserte ukerapporter:

Sammendrag uke 2

Vurdering

  • Det er fortsatt mange som smittes av luftveisinfeksjoner i befolkingen. De siste to ukene har det vært en nedgang i nye sykehusinnleggelser for covid-19, influensa og RS- virusinfeksjoner. Hovedbildet er positivt, men det er fortsatt usikkerhet om den videre utviklingen av disse epidemiene de kommende ukene.
  • Covid-19-bølgen er på retur, men en ny bølge kan komme senere i vinter. Det har vært en nedgang i påviste tilfeller og sykehusinnleggelser de siste ukene.
  • Influensaepidemien har vært i nedgang de siste to ukene. Det har vært en nedgang i influensaforekomst og nye sykehusinnleggelser. I uke 2 var det en svak økning i influensaaktivitet blant skolebarn. Den videre utviklingen av epidemien er usikker. Influensavirus A(H1N1) dominerer på landsbasis, men andre influensavirus er også i omløp og influensa B har hatt en liten økning.
  • RSV-infeksjonsepidemien kan ha nådd toppen. Det har vært en nedgang i antall nye innleggelser med RSV-infeksjon siste par uker, men andelen påviste tilfeller med RSV-infeksjon har vært stabil. Det er fortsatt flest innleggelser hos barn under fem år.
  • Beredskapen i sykehusene og kommunene må opprettholdes de kommende ukene med tanke på fortsatt høy sykdomsforekomst, stort sykefravær, mange innleggelser og mange utbrudd i sykehjem og sykehus.
  • Vaksinasjon er ikke for sent. FHI oppfordrer alle til følge vaksinasjonsanbefalingene. Vi ber kommuner og helseforetak om fortsatt å legge til rette for rask og lett tilgjengelig vaksinering mot influensa og covid-19. Se FHIs nettsider for vaksinasjonsanbefalingene for covid-19-vaksine og influensavaksine.
  • Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Videre bør man ha god hoste- og håndhygiene. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
  • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Råd om bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig i vintersesongen.

Luftveisinfeksjoner samlet

Forekomsten av luftveisinfeksjoner (herunder covid-19, influensa og RSV-infeksjon) i befolkningen er fortsatt på et relativt høyt nivå, men har vært synkende siste to uker. Det var en nedgang i luftveissymptomer i befolkningen og legebesøk for luftveissymptomer fra uke 1 til uke 2. Antall nye innleggelser med luftveisinfeksjon er på vei nedover, fra en topp i uke 52 på 2 843 innleggelser til 2 090 innleggelser i uke 1. De tre epidemiene av covid-19, influensa og RSV-infeksjon dominerer bildet med luftveisinfeksjoner, med lave nivåer av de andre forkjølelsesvirusene som inngår i overvåkingen.

Covid-19

Covid-19-epidemien er nedadgående. Avløpsvannsovervåkingen indikerer en klar nedgang sist uke, og andelen som tester positivt for korona i befolkningen (Symptometer), andelen konsultasjoner hos lege og legevakt samt meldte tilfeller til MSIS vært synkende siste uker. Antall med alvorlig forløp av covid-19 er også i nedgang. Siden uke 52 har det vært en nedgang i antall nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak. Det er foreløpig rapportert om 112 nye pasienter i uke 2 etter 225 i uke 1.

Antallet nye sykehusinnleggelser med laboratoriebekreftet covid-19 (hvor det ikke angis om covid-19 var årsaken til innleggelse), sank fra 439 i uke 1 til 284 i uke 2. I uke 2 fortsatte nedgangen i antall nye intensivinnleggelser, 9 nye pasienter i uke 2, etter 23 i uke 1. Sist uke var det en klar nedgang også i antall covid-19-assosierte dødsfall (53 i uke 2, mot 104 i uke 1) etter at antallet har vært stabilt gjennom flere uker. Antall nye sykehusinnleggelser og covid-19 assosierte dødsfall forventes oppjustert, spesielt for siste uke.

Det virologiske bildet er svært sammensatt, og diversiteten av virus har økt. BQ.1.1 er ennå hyppigst forekommende enkeltvariant, CH.1.1.2 (undervariant av BA.2.75) har økt i forekomst i Trøndelag og generelt sees en økning i BA.2.75 undervarianter og rekombinanter. Majoriteten av alle varianter er bedre på å unngå immunitet og er mer resistent mot monoklonale antistoffer enn de virus som dominerte for noen måneder siden. De aktuelle variantene kan gi økning i epidemien ved større dominans, og dersom det blir mindre interferens fra andre luftveisvirus.

Per 15. januar er 73 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 60 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose vaksine mot covid-19.

Influensa

Influensautbruddet startet noe tidligere enn vanlig, og økte raskt til et høyt nivå som holdt seg gjennom julen. I uke 1 og 2 har det vært en nedgang i influensaforekomst. Utviklingen framover er usikker. Andelen legekonsultasjoner for influensa sank fra 2,5 % i uke 1 til 1,7 % i uke 2 og andelen som fikk påvist influensavirus gikk ned fra 25 % i uke 52 til 14 % uke 2. Det er registrert en nedgang i alle fylker og aldre med unntak av aldersgruppen 5-14 år hvor det var en svak økning. Det foreløpig registrert 309 nye sykehusinnleggelser med influensa i uke 2, en nedgang fra 466 i uke 1. I uke 2 er det foreløpig registrert under fem intensivinnleggelser med influensa, etter 17 i uke 1.

Per 15. januar er 63 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant sykehusinnlagte med influensa i denne aldersgruppen var 50 % vaksinert. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 34 %. Tilsvarende tall for barn i risikogruppene 0-17 år er 7,3 %.

Vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell samlet sett var per 8. januar 37 %. Data for uke 2 er ikke tilgjengelig.

RS-virusinfeksjoner

Epidemien av RS-virusinfeksjoner startet noe tidligere enn vanlig og økte frem mot jul. Andelen påviste tilfeller med RS-virusinfeksjon har vært relativt stabil siste to uker, 12,7 % i uke 2 og 12,1 % i uke 1. I uke 2 var 39,9 % av analysene for RS-virus positive blant barn 0-4 år, en økning fra 37,0 % uken før. Antall nye registrerte innleggelser har gått ned, 172 i uke 2 etter 247 i uke 1. Nivået av innleggelser er fortsatt høyest blant barn 0-4 år. RSV-infeksjons-virus-epidemien kan være over toppen, men videre utvikling er usikker.