Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 18 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 18 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 18 er publisert

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen er relativt stabil og antall innleggelser med luftveisinfeksjon er svakt synkende og normal for årstiden.

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen er relativt stabil og antall innleggelser med luftveisinfeksjon er svakt synkende og normal for årstiden.


Ukerapporten for uke 18, og tidligere publiserte ukerapporter:

Ukerapporten blir publisert annenhver uke. Neste rapport kommer torsdag 25.05.2023.

Sammendrag uke 18

  • Covid-19-epidemien er på et lavt nivå og har vært relativt stabil siste uker. Overvåkingen av virus i avløpsvann har siden uke 14 vist en synkende trend. Antall innleggelser med covid-19 som hovedårsak har vært nedadgående (69 i uke 18 og 83 i uke 17), mens antall nye innleggelser med laboratoriebekreftet covid-19 er stabilt. Antall intensivinnleggelser med covid-19 er stabilt lavt (2 innleggelser siste to uker), og det er en nedgang i antall nye i covid-19-assosierte dødsfall (20 i uke 18, 32 i uke 17). Antallet forventes oppjustert. Den rekombinante virusvarianten XBB.1.5, dominerer fortsatt i Norge, samtidig som andre undervarianter av XBB, som XBB.1.9, øker i forekomst.
  • Influensaepidemien er nå nedadgående og under utbruddsterskelen. Influensa B sirkulerer fortsatt mens influensa A har falt til meget lavt nivå. Antall nye registrerte innleggelser økte til 34 i uke 18 etter 23 i uke 17, men er på et lavere nivå enn i uke 16 (51 innleggelser). Det er ikke rapportert om nye influensapasienter innlagt i intensivavdeling i uke 18.
  • Dødelighet: Dødeligheten i befolkningen nå er innenfor beregnet intervall sammenlignet med årene 2010-2019. Både totaldødelighet og antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjon har vært stabile de siste ukene.
  • Infeksjoner med invasive gruppe A-streptokokker (GAS): FHI har i vinter fått meldt flere invasive GAS-infeksjoner til MSIS enn det som ble meldt i årene før covid-19 pandemien. Økningen har vært tydeligst etter nyttår og blant barn under 10 år, men det er også rapportert perioder i vinter med økt forekomst av invasive GAS-infeksjoner hos voksne og eldre sammenlignet med årene før covid-19 pandemien. Det har vært en fallende trend i alle aldersgrupper de siste ukene, bortsett fra i aldersgruppen 5-9 år som til tross for få tilfeller totalt fortsatt ligger høyere enn tidligere sesonger.
  • Vaksinasjon mot influensa: Influensaforekomsten er på vei ned i alle fylker og det er nå begrenset nytte i å vaksinere siden vaksinen ikke vil ha effekt før etter 1-2 uker. Dersom man skal reise til et land eller område med utbredt influensasirkulasjon, kan det likevel være aktuelt med influensavaksine for personer i risikogruppene. Per 7. mai er 64 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 36 %. Tilsvarende tall for barn 0-17 år er 7,9 %.
  • Vaksinasjon mot covid-19: Aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere er anbefalt en ny oppfriskningsdose dersom det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. Per 7. mai 2023 er 74 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 61 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose. 24 % i aldersgruppen 75 år og eldre er vaksinert med 5. dose.
  • Sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser med covid-19 kan øke mot sommeren.
  • Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
  • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig i vintersesongen.