Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 16 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 16 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 16 er publisert

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen er synkende, andelen med luftveisinfeksjoner i befolkningen går ned, og antall innleggelser med luftveisinfeksjon er svakt synkende og normal for årstiden.

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen er synkende, andelen med luftveisinfeksjoner i befolkningen går ned, og antall innleggelser med luftveisinfeksjon er svakt synkende og normal for årstiden.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for uke 16, og tidligere publiserte ukerapporter:

Ukerapporten blir publisert annenhver uke. Neste rapport kommer torsdag 11.05.2023.

Sammendrag uke 16

  • Covid-19-epidemien er på et lavt nivå og har vært relativ stabil siste uker. Overvåkingen av virus i avløpsvann har siden uke 14 vist en synkende trend. Antall innleggelser med covid-19 som hovedårsak har vært nedadgående, men samtidig er det en liten oppgang i antall nye innleggelser med laboratoriebekreftet covid-19. Antall intensivinnleggelser med covid-19 er stabilt lavt, men det har vært en liten oppgang i covid-19-assosierte dødsfall. Den rekombinante virusvarianten, XBB.1.5, dominerer fortsatt i Norge, samtidig som andre undervarianter av XBB, som XBB.1.9 øker i forekomst.
  • Influensaepidemien er nå nedadgående og under utbruddsterskelen. Influensa B sirkulerer fortsatt mens influensa A har falt til meget lavt nivå. Antall nye registrerte innleggelser gikk ned til 52 i uke 16 mot 77 i uke 15, og det er ikke rapportert om en nye influensapasienter innlagt i intensivavdeling i uke 15 og 16.
  • Dødelighet: Dødeligheten i befolkningen nå er innenfor beregnet intervall sammenlignet med årene 2010-2019. Både totaldødelighet og antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjon har vært stabile de siste ukene, foruten om en liten oppgang i covid-19 assosierte dødsfall.
  • Vaksinasjon mot influensa: Influensaforekomsten er på vei ned i alle fylker og det er nå begrenset nytte i å vaksinere siden vaksinen ikke vil ha effekt før etter 1-2 uker. Dersom man skal reise til et land eller område med utbredt influensasirkulasjon, kan det likevel være aktuelt med influensavaksine for personer i risikogruppene. Per 23. april er 64 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 36 %. Tilsvarende tall for barn 0-17 år er 7,9 %.
  • Vaksinasjon mot covid-19: Aldersgruppen 75 år og eldre, og sykehjemsbeboere er anbefalt en ny oppfriskningsdose dersom det har gått mer enn 6 måneder siden forrige dose. En ny dose vil være særlig aktuell for dem som ikke tidligere har gjennomgått SARS-CoV-2-infeksjon, og for de som har én eller flere underliggende risikofaktorer. Per 23. april 2023 er 74 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 61 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose. 14 % i aldersgruppen 75 år og eldre er vaksinert med 5. dose.
  • Sykehusene og kommunene må være forberedt på at innleggelser med covid-19 kan øke mot sommeren.
  • Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
  • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig i vintersesongen.