Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 10 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 10 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 10 er publisert

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen og innleggelser med luftveisinfeksjon er fortsatt avtagende. Den videre utviklingen av epidemiene er usikker.

Forekomsten av luftveisinfeksjoner i befolkingen og innleggelser med luftveisinfeksjon er fortsatt avtagende. Den videre utviklingen av epidemiene er usikker.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

 

Ukerapporten for uke 10, og tidligere publiserte ukerapporter:

Heretter blir rapporten publisert annenhver uke. Neste rapport kommer torsdag 30.03.2023.

Sammendrag uke 10

  • Covid-19-epidemien er på et lavt nivå. De siste ukene har det vært en jevn økning i nivået av SARS-CoV-2 i avløpsvann, mens antallet innleggelser har vært stabilt siste uke. Det kan fortsatt ikke utelukkes at vi ser tidlige tegn til en ny bølge. Hvilke virusvarianter som dominerer og immuniteten i befolkningen avgjør når det kommer en bølge og hvor stor den blir. Omikron XBB.1.5 er nå den hyppigst forekommende enkeltvarianten i Norge og prevalensen øker hurtig. Denne varianten har gitt smitteøkning i andre land der den dominerer.
  • Influensaepidemien viser en fortsatt nedgang, men det er regionale forskjeller. Influensa B dominerer. Det er foreløpig ikke tegn til en ny smitteøkning etter vinterferien.
  • RSV-infeksjonsepidemien er nå på et lavt nivå. Andelen som får påvist viruset er avtagende. Antall barn under 5 år som legges inn i sykehus har gått betydelig ned de siste ukene.
  • Dødelighet: Beregninger gjort av FHI viser at dødeligheten i befolkningen fortsatt er lavere enn beregnet intervall sammenlignet med årene 2010-2019. Både totaldødelighet og antall dødsfall assosiert med luftveisinfeksjoner har avtatt de siste ukene.
  • Sykehusene og kommunene må være forberedt på at influensaepidemien fortsatt kan vare noen uker til, og at det kan komme en ny bølge av covid-19-infeksjoner og innleggelser i løpet av våren.
  • Vaksinasjon mot influensa er fortsatt anbefalt og kan beskytte godt mot influensa B som nå dominerer blant de sirkulerende influensavirusene.
  • Smittevernrådene er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. Alle bør ha god hoste- og håndhygiene. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
  • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Råd om bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig i vintersesongen.