Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 1 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 1 er publisert

Nyhet

Ukerapport covid-19, influensa og andre luftveisinfeksjoner for uke 1 er publisert

Det er fortsatt veldig mange som smittes av luftveisinfeksjoner. Juleferien kan ha dempet smittespredningen noe. Ferien kan også ha påvirket noe av overvåkingen. Det er derfor noe usikkerhet om situasjonen.

Det er fortsatt veldig mange som smittes av luftveisinfeksjoner. Juleferien kan ha dempet smittespredningen noe. Ferien kan også ha påvirket noe av overvåkingen. Det er derfor noe usikkerhet om situasjonen.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Ukerapporten for uke 1, og tidligere publiserte ukerapporter:

Sammendrag uke 1

Vurdering

 • Det er fortsatt veldig mange som smittes av luftveisinfeksjoner. Juleferien kan ha dempet smittespredningen noe. Ferien kan også ha påvirket noe av overvåkingen. Det er derfor noe usikkerhet om situasjonen.
 • Den videre utvikling er usikker: Covid-19-bølgen er trolig over toppen, men en ny bølge kan komme senere i vinter. Det er usikkert om influensaepidemien vil fortsette å øke, eller om den kan være over toppen. RSV-infeksjonsepidemien er trolig nær toppen.
 • Flere land, inkludert de nordiske, opplever samtidige epidemier av influensa, covid-19 og RSV-infeksjon med betydelig belastning i sykehusene. I Norge er belastningen på sykehusene som skyldes luftveisinfeksjoner større enn alle år før pandemien.
 • Covid-19-bølgen er trolig over toppen, men en ny bølge kan komme senere i vinter. Det har vært en nedgang i påviste tilfeller og sykehusinnleggelser de siste ukene.
 • Influensaepidemien økte svært raskt frem mot jul, men ikke like raskt i romjulen. I uke 1 sees det, som alle år, en nedgang, men det er usikkert om nedgangen fortsetter, eller om vi vil få en ny økning. Influensavirus A(H1N1) dominerer på landsbasis. Det er fortsatt mange sykehusinnleggelser med influensa, men antallet gikk ned fra uke 52 til uke 1.
 • RSV-infeksjonsepidemien er trolig nær toppen. Det er fortsatt flest innleggelser hos barn under fem år.
 • Beredskapen i sykehusene og kommunene må opprettholdes med tanke på mer sykdom, stort sykefravær, mange innleggelser og mange utbrudd i sykehjem og sykehus.
 • Vaksinasjon er ikke for sent. FHI oppfordrer alle til følge vaksinasjonsanbefalingene. Vi ber kommuner og helseforetak om fortsatt å legge til rette for rask og lett tilgjengelig vaksinering mot influensa og covid-19. Se FHIs nettsider for vaksinasjonsanbefalingene for covid-19-vaksine og influensavaksine.
 • Smittevernrådene nå er å holde seg hjemme når man blir syk med luftveissymptomer. Videre bør man ha god hoste- og håndhygiene. Dersom man likevel må oppsøke lokaler hvor det er mange eller besøke risikogrupper innendørs, bør man benytte munnbind. Personer i risikogrupper som skal være blant mange folk innendørs i perioder med mye smitte, bør vurdere å bruke munnbind. For øvrig kan samfunnet fortsette med normal hverdag. Se smittevernråd for befolkningen.
 • Antiviral behandling kan redusere risikoen for alvorlig sykdomsforløp. Personer med særlig risiko kan sammen med sin lege vurdere behovet for antiviral behandling av covid-19 og influensa så tidlig som mulig i sykdomsforløpet. Se Råd om bruk av antiviralia mot covid-19 og Råd om bruk av antiviralia mot influensa. Sykehus, sykehjem og apotek bør normalt ha antivirale legemidler tilgjengelig i vintersesongen.

Luftveisinfeksjoner samlet

Omfanget av luftveisinfeksjoner (herunder covid-19, influensa og RSV-infeksjon) i befolkningen er fremdeles stort. Det var en nedgang i luftveissymptomer i befolkningen og legebesøk for luftveissymptomer fra uke 52 til uke 1. Nye sykehusinnleggelser med luftveisinfeksjon var på et høyt og økende nivå frem til uke 52 hvor det var registrert 2691 nye innleggelser med luftveisinfeksjon etter 2387 i uke 51. Foreløpige data indikerer en nedgang i uke 1. De tre epidemiene av covid-19, influensa og RS-virus dominerer bildet med luftveisinfeksjoner, med lave nivåer av de andre forkjølelsesvirusene som inngår i overvåkingen.

Covid-19

Covid-19-epidemien ser ut til å være i nedgang. Det har siden uke 51 vært en nedgang i antall og andel som tester positivt for SARS-CoV-2, og i andelen av legekonsultasjoner som gjelder covid-19. Samtidig indikerer avløpsvannovervåkingen en svak stigning fra uke 48 til uke 1. Antallet sykehusinnleggelser med covid-19 er i nedgang. Antall nye sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak var 206 i uke 1 etter 374 i uke 52, men forventes noe oppjustert. Antallet nye sykehusinnleggelser med laboratoriebekreftet covid-19 (hvor det ikke angis om covid-19 var årsaken til innleggelse), sank fra 694 i uke 52 til 481 i uke 1. Det var nedgang også i intensivinnleggelser, med 21 nye intensivinnleggelser i uke 1 etter 34 i uke 52. Antallet covid-19-assosierte dødsfall har holdt seg stabilt de siste ukene, med 90 i uke 1 etter 93 i uke 52.  

Det virologiske bildet er svært sammensatt. BQ.1.1 er ennå mest forekommende enkeltvariant, men en rekke BA.5 undergrupper sirkulerer. Noe vekst i BA.2.75 og BA.2.75 rekombinanter som XBB. Majoriteten av alle varianter er bedre på å unngå immunitet og er mer resistent mot monoklonale antistoffer enn de virus som dominerte for noen måneder siden. Disse kan gi økning i epidemien ved større dominans, og dersom det blir mindre interferens fra andre luftveisvirus.

Per 8. januar er 73 % i aldersgruppen 75 år og eldre og 60 % blant personer 65-74 år vaksinert med 4. dose vaksine mot covid-19.

Influensa

Influensautbruddet gikk noe tidligere i gang enn vanlig, og økte raskt til et høyt nivå som holdt seg gjennom julen. Som ventet sees det en nedgang i influensaaktivitet fra uke 52 til uke 1, med variasjon mellom fylkene. Det er ennå uvisst om influensaepidemien vil øke igjen nå som alle er tilbake i skole og jobb.

Andelen legekonsultasjoner som gjaldt influensa sank fra 2,8 % i uke 52 til 2,3 % i uke 1. Det var også en nedgang i andelen som fikk påvist influensavirus fra 25 % i uke 52 til 17 % uke 1. I uke 52 er det registrert 848 nye sykehusinnleggelser med influensa, som tilsvarer et meget nivå influensainnleggelser. I uke 1 er det foreløpig registrert 500 innleggelser med influensa. I uke 1 er det foreløpig rapportert 16 intensivinnleggelser med influensa, etter 30 i uke 52.

Influensavirus A utgjorde 98 % av influensavirusene påvist i uke 1, og subtype H1 dominerer over H3. Få influensavirus B er påvist, alle som er undersøkt tilhører B-Victoria linjen. A(H1N1)-virusene som sirkulerer nå tilhører samme genetiske gruppe som komponenten i vaksinen, 6B.1A.5a. En noe driftet variant A/Norway/25089/2022-lignende virus utgjør over halvparten av disse. Immuniteten ventes å være noe lavere overfor denne varianten. Vi har flere genetiske undergrupper av influensa A i sirkulasjon.

Per 8. januar er 63 % av personer over 65 år vaksinert mot influensa. Blant sykehusinnlagte med influensa i denne aldersgruppen var 50 % vaksinert. Blant risikogruppene i alderen 18-64 år er dekningen 34 %. Tilsvarende tall for barn i risikogruppene 0-17 år er 7,2 %. Vaksinasjonsdekningen blant helsepersonell samlet sett er 37 %.

RS-virusinfeksjoner

Epidemien av RSV-infeksjoner ligger på et stabilt nivå. Det var 276 nye registrerte innleggelser med RS-virusinfeksjon i uke 1 etter 281 i uke 52. Det er imidlertid stor variasjon i forekomsten mellom de ulike fylkene. Utbredelsen er høyest i Troms og Finnmark, med 8,3 sykehusinnleggelser med RS-virusinfeksjon pr. 100 000 i uke 1. På landsbasis sank andel positive analyser for RS-virus til 12,1 % i uke 1 fra 12,5 % uken før. Fra uke 52 til uke 1 var det en nedgang i både innleggelser og andel positive analyser for aldersgruppen 0-4 år, og en økning blant voksne.