Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2023 er publisert»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2023 er publisert

Nyhet

Folkehelseprofilene for kommuner og bydeler 2023 er publisert

Bomiljø og folkehelse er tema for årets folkehelseprofiler. Profilene gir informasjon om helsetilstanden og det som påvirker den.

Nyhetssaken-Bolig og bolmilj├©_300dpi.jpg

Bomiljø og folkehelse er tema for årets folkehelseprofiler. Profilene gir informasjon om helsetilstanden og det som påvirker den.


Denne nyheten er eldre enn 30 dager og informasjonen kan være utdatert
Ta meg til forsiden

Folkehelseprofilene er unike rapporter for hver av landets kommuner, og for bydelene i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. De gir informasjon om helsetilstanden og påvirkningsfaktorer, og er et grunnlag for det lokale arbeidet med å bedre folkehelsen.   

Årets tema er bomiljø og folkehelse. 

– Å bo i en egnet bolig i et godt bomiljø er et fundament for helse og livskvalitet, og det er grunnen til at vi løfter det fram i folkehelseprofilene. Kommunene kan med sine virkemidler bidra til at innbyggerne bor slik at de kan leve gode liv med mulighet for å delta i samfunnet, knytte kontakt med andre og utvikle og utfolde seg, sier Nora Rusås-Heyerdahl i Folkehelseinstituttets redaksjon for folkehelseprofiler. 

• Tematekst: bomiljø og folkehelse (fhi.no)

Figur 1. Nærmiljøkvaliteter som har betydning for helse og livskvalitet. Kilde: Folkehelseinstituttet .
Figur 1. Nærmiljøkvaliteter som har betydning for helse og livskvalitet. Kilde: Folkehelseinstituttet .

 

Må planlegge for flere eldre

En rekke kommuner vil i årene fremover få flere eldre. 

– Dette må kommunene planlegge for. Å utvikle et aldersvennlig samfunn kan være et nyttig prinsipp i samfunnsutviklingen generelt. At nærmiljøet er godt å ferdes i for eldre, er bra også for andre, sier Rusås-Heyerdahl.  

I årene framover vil mange distriktskommuner oppleve en nedgang i folketallet og en aldrende befolkning, mens byene og områdene rundt vil kunne få sterk befolkningsvekst. 

– Ulike kommuner vil derfor møte ulike utfordringer fremover, påpeker hun.

Årets tematekst er skrevet i samarbeid med Helsedirektoratet med verdifulle bidrag fra Husbanken.

Årets endringer i profilene

  • Ny indikator fra Ungdata-undersøkelsen: «Høy tilfredshet med livet, Ungdata» er ny og presenteres i folkehelsebarometeret på side 4 i årets folkehelseprofiler. Indikatoren er også tilgjengelig i Kommunehelsa statistikkbank. 
  • Indikatoren “Unge som står utenfor, 15–29 år” omfatter de som ikke er i arbeid, utdanning eller opplæring. Indikatoren har vært med i folkehelseprofiler tidligere, men har nå en ny definisjon.
  • Endringer i Ungdata-indikatorene. Se beskrivelse nedenfor. 
  • Samtlige indikatorer med utfyllende informasjon finnes i Kommunehelsa statistikkbank
    (åpnes i nytt vindu). 

Årets endringer i Kommunehelsa statistikkbank

  • Metoden for standardisering i Kommunehelsa er ny: Metoden for å redusere påvirkning av ulik alders- og kjønnssammensetning når man sammenligner grupper i tid og rom, er endret. Overgang til ny metode for standardisering gjør at standardiserte tall kan avvike fra tidligere publisert statistikk. Se utfyllende beskrivelse nedenfor.
  • Metoden for håndtering av små tall er endret, noe som kan gi avvik fra tidligere publiserte tall når det gjelder hvilke tall som blir skjult.

For både årets folkehelseprofiler og Kommunehelsa statistikkbank gjelder dette: 
For indikatoren Ungdata presenteres vanligvis lands- og fylkestall for en treårsperiode. Lands- og fylkestall for 2021 og 2022 er derimot basert kun på data samlet inn samme år. Begrunnelsen for dette er at undersøkelsene som er gjennomført i 2021 ble gjennomført i en periode med restriksjoner og råd om å begrense sosial kontakt som følge av pandemien. Dette kan ha stor betydning for resultatene. I folkehelseprofilen for 2022 ble 2021 presentert som treårig lands- og fylkestall og tall for 2021 kan dermed avvike fra 2021-tallene som ble presentert i folkehelseprofilen for 2022.

Ny løsning fra Kommunehelsa og Norgeshelsa

En ny løsning for å hente ut statistikk fra Kommunehelsa og Norgeshelsa er under utvikling: Folkehelseinstituttet er i gang med utviklingen av en åpen API-løsning som skal gjøre statistikk tilgjengelig i et maskinlesbart format. API er en kodestruktur som tilgjengeliggjør data fra FHI.  

Ved å gjøre statistikken tilgjengelig gjennom et åpent API, vil brukere enkelt kunne hente og bruke tallene i sine egne systemer for videre analyse, visualisering og formidling av relevant informasjon. Planen er at statistikk fra statistikkbankene Kommunehelsa og Norgeshelsa blir tilgjengelige gjennom den nye åpne API-løsningen i løpet av sommeren 2023.

Presentasjon for evt. nedlasting og bruk: