Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ungdom flest bruker ikke cannabis»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ungdom flest bruker ikke cannabis

Forskningsfunn

Ungdom flest bruker ikke cannabis

Bare 6 prosent av elevene på videregående skole svarte at de hadde brukt cannabis den siste måneden. Det viser en spørreundersøkelse Folkehelseinstituttet har gjort. Undersøkelsen er den første som i tillegg til cannabiserfaringer også undersøker ungdoms kunnskap, holdninger og motiver knyttet til cannabis.

unge jenter
Colourbox.com

Bare 6 prosent av elevene på videregående skole svarte at de hadde brukt cannabis den siste måneden. Det viser en spørreundersøkelse Folkehelseinstituttet har gjort. Undersøkelsen er den første som i tillegg til cannabiserfaringer også undersøker ungdoms kunnskap, holdninger og motiver knyttet til cannabis.


– Vi fant at mange elever mangler kunnskap om cannabis. Elevene overvurderte blant annet hvor mange andre unge som hadde brukt rusmidlet. En del hadde også feiloppfatninger om cannabisbruk, sier Anne Line Bretteville-Jensen, forsker ved Folkehelseinstituttet.

Mange elever (40 prosent) overvurderte hvor vanlig cannabisbruk er blant andre unge, og bare en av tre (31 prosent) kjente til at cannabis er blitt vesentlig mer potent (sterkere) enn tidligere.

3500 elever fra 34 videregående skoler deltok i undersøkelsen. En av fem elever rapporterte erfaring med bruk av cannabis, det vil si at 20 prosent av elevene hadde brukt cannabis en eller annen gang i løpet av livet. 15 prosent oppga at de hadde brukt cannabis siste 12 måneder, og 6,2 prosent siste 30 dager. Blant dem som oppga bruk siste 12 måneder, hadde de fleste (56 prosent) brukt cannabis kun noen få ganger siste år.

Kun litt over halvparten av elevene (55 prosent) syntes å ha korrekt informasjon om hva som ville skje dersom de ble tatt av politiet for bruk eller besittelse av små mengder cannabis. Enkelte elever trodde bruk ville gi fengselsstraff eller at barnevernet kom til å overta omsorgen for dem, andre at bruk ville resultere i kun helsehjelp eller ikke gi noen konsekvenser overhode.

Rusmiddelbruk blant unge foregår ofte i forbindelse med festing og sosiale sammenkomster. Likevel oppga mange av de mer erfarne brukere at de også brukte cannabis alene. Blant dem hadde også 15% brukte cannabis på skolen.

Ønsker ikke å bli tatt av politiet

– Vurderingen av risiko forbundet med cannabisbruk varierte med kjønn og med egen cannabiserfaring. Jenter vurderte gjennomgående risikoen for negative konsekvenser som høyere enn det gutter gjorde, sier Bretteville-Jensen.

Hun forteller at ønsket om å ikke bli tatt av politiet (48 prosent), hensynet til foreldre (44 prosent), faren for avhengighet (41 prosent) samt prisen på cannabis (36 prosent), var de hyppigst oppgitte grunnene for å ikke bruke mer cannabis blant dem som allerede hadde cannabiserfaring.