Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon hos jenter 12-15 år»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon hos jenter 12-15 år

Forskningsfunn

Økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon hos jenter 12-15 år

Menstruasjonsforstyrrelser blant jenter i alderen 12–15 år er vanlig. Men forekomsten er høyere hos de som har fått én vaksinedose med Comirnaty, viser en ny studie fra FHI.

Menstruasjonsforstyrrelser blant jenter i alderen 12–15 år er vanlig. Men forekomsten er høyere hos de som har fått én vaksinedose med Comirnaty, viser en ny studie fra FHI.


De første meldingene om at flere kvinner opplevde menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinering kom tidlig på sommeren 2021. FHI inkluderte raskt spørsmål om blødningsforstyrrelser i pågående befolkningsundersøkelser. De første resultatene tydet på at koronavaksinasjon kan påvirke menstruasjonen hos kvinner mellom 18–30 år.

En ny studie fra FHI, publisert i Vaccine, viser også økt forekomst hos jenter mellom 12–15 år.

– 4,7 prosent av deltakerne rapporterte at den siste menstruasjonsblødningen før vaksinasjon var kraftigere enn det de vanligvis opplever. Etter vaksinasjon rapporterte flere, 7,3 prosent, at den første menstruasjonsblødningen etter vaksinen var kraftigere enn vanlig, sier prosjektleder og lege Lill Trogstad.

Det samme mønsteret ble observert for lengre varighet av menstruasjonen, kortere intervall mellom menstruasjonssyklusene og for kraftigere menstruasjonssmerter enn vanlig, sier Lill Trogstad i FHI. Se tabell 1 lenger ned i denne nyhetssaken.

Resultater av kartleggingen

Dette er resultatene av kartleggingen:

 • Rundt 80 prosent av jentene i denne aldersgruppen fikk én vaksinedose.  Nær alle jentene i studien hadde fått Comirnaty (BioNTech og Pfizer).
 • Studien viser at menstruasjonsforstyrrelser blant jenter i alderen 12–15 år er vanlig. Hele 22,6 prosent av jentene i studien hadde opplevd uregelmessigheter ved siste menstruasjon før vaksinasjon.
 • Andelen som opplevde kraftigere menstruasjonsblødning enn vanlig var høyere etter vaksinasjon (7,3 prosent) enn før vaksinasjon (4,7 prosent).
 • Kun 1,5 prosent av de vaksinerte jentene hadde hatt korona-infeksjon i perioden undersøkelsen ble gjennomført. Blant jentene som ikke var vaksinert hadde 28 prosent hatt korona-infeksjon.
 • Vi så en antydning til at de uvaksinerte jentene med gjennomgått koronainfeksjon også hadde økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser, men sammenhengen med infeksjon må følges opp i nye studier.

Over 7000 MoBa-mødre deltok i undersøkelsen

Resultatene fremkommer etter å ha spurt mødre i Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) om døtrene hadde opplevd menstruasjonsforstyrrelser før og/eller etter første dose med koronavaksinen. Resultatene er basert på spørsmål som 7 565 MoBa-mødre har besvart på vegne av sine barn i perioden 11.–15. oktober 2021. På det tidspunktet ble ungdom i alderen 12–15 år som ikke hadde gjennomgått koronainfeksjon anbefalt vaksinering med én dose Comirnaty (BioNTech og Pfizer), se Informasjonsbrev-om-vaksinasjon-av-ungdom-12-15-ar-030921.pdf

Hovedformålet med denne undersøkelsen var å få klarhet i om blødningsforstyrrelser oppstår hyppigere hos vaksinerte enn ikke-vaksinerte jenter.

Dette er den første studien som har sett på menstruasjonsforstyrrelser i denne aldersgruppen. Funnene bør bekreftes i flere studier.

Flere hendelser ble studert

Hendelsene som ble studert var:

 • uvanlig kraftige menstruasjonsblødninger
 • uvanlig langvarige menstruasjonsblødninger
 • uvanlig kort intervall mellom menstruasjonene
 • uvanlig langt intervall mellom menstruasjonene
 • uventede mellomblødninger
 • uvanlig smertefulle menstruasjonsblødninger
 • menstruasjonsliknende smerter uten blødning

Spørsmålene som ble stilt for å belyse dette var:

 • Opplevde hun noe av det følgende ved siste menstruasjon før vaksinasjon
 • Opplevde hun noe av det følgende ved første menstruasjon etter vaksinasjon
Tabell 1. Rapporterte blødningsmønstre blant 7 565 menstruerende jenter i alderen 12–15 år før og etter første vaksinedose.

Menstruasjonsforstyrrelse

Før 1.vaksinedose (uvaksinert)*

Etter 1. vaksinedose (vaksinert)

Kraftigere enn vanlig

4.7 %

7.3 %

Lenger varighet enn vanlig

3.9 %

5.4 %

Kortere intervall mellom menstruasjoner

5.5%

6.3%

Langt intervall mellom menstruasjoner

7.7%

7.5%

Uventede mellomblødninger

3.1%

3.1%

Mer smertefulle menstruasjoner enn vanlig

6.4%

6.9%

Menstruasjonsliknende smerter uten blødning

5.8%

5.2%

*Usikkerheten (95% konfidensintervall var +/- 1% for alle menstruasjonsforstyrrelser)

Høyere risiko etter vaksinasjon

Det var ingen forskjell før og etter vaksinasjon i forekomst av forlenget intervall mellom menstruasjonssykler, mellomblødninger eller menstruasjonssmerter/kramper uten blødninger etter første dose.

Resultatene endret seg ikke da jentene som tidligere hadde gjennomgått korona-infeksjon ble ekskludert fra analysene. Undersøkelsen gir ikke informasjon om varigheten av menstruasjonsforstyrrelsene.

Vi fant en høyere risiko for å oppleve kraftigere menstruasjonsblødning enn vanlig etter vaksinasjon med én dose, med en relativ risiko (RR) på 1.60 (95 prosent konfidensintervall 1.43-1.80). En høyere risiko for lengre varighet av blødninger ble også sett, med relativ risiko på 1.39 (95 prosent konfidensintervall 1.22-1.59), se tabell 2.

Tabell 2

Menstruasjonsforstyrrelse

Relativ risiko og 95% konfidensintervall etter 1.vaksinedose

Kraftigere enn vanlig

1.60 (1.43 til 1.80)

Lenger varighet enn vanlig

1.39 (1.22 til 1.59)

Begrensninger i studien

Svarene i denne undersøkelsen er basert på mødrenes rapport om menstruasjonsforstyrrelser hos døtrene. Det har vært stor medieoppmerksomhet rundt signalene som har kommet om menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksinasjon, og dette kan også bidra til at flere mødre og /eller jenter rapporterer menstruasjonsforstyrrelser i etterkant av vaksinasjon, også dersom de tidligere har opplevd tilsvarende uten vaksinasjon.

Studier ble raskt satt i gang ved FHI etter bivirkningsrapporter på blødningsforstyrrelser

Legemiddelverket publiserer regelmessige oppdateringer av bivirkningsmeldinger etter koronavaksinasjon: Bivirkningsrapporter for koronavaksiner 

Tidlig på sommeren 2021 kom de første meldingene om at flere kvinner opplevde blødningsforstyrrelser som de satte i forbindelse med vaksinasjon. For å undersøke om det er en sammenheng mellom koronavaksinering og blødningsforstyrrelser gjennomfører derfor Folkehelseinstituttet en stor undersøkelse blant mer enn 60 000 kvinner i alderen 12–80 år i Norge. Gjennom elektroniske spørreskjemaer har deltakerne svart på spørsmål om menstruasjon og blødningsforstyrrelser.

Oppfølging og dataanalyser fortsetter både i MoBa og i de øvrige studiekohortene. Det vil kunne gi svar om menstruasjonsforstyrrelser og blødninger i andre aldersgrupper, og om varighet av plagene. Data fra undersøkelsene viste også økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner 18-30 år etter vaksinasjon mot korona:

Bidraget fra deltakerne er svært viktig og gir unik kunnskap om forhold som ikke kan hentes ut av nasjonale helseregistre. Vi er svært takknemlige for den innsatsen og utholdenheten deltakerne har vist oss gjennom pandemien.

Internasjonale studier om menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon

Bivirkningsmeldinger om menstruasjonsforstyrrelser har vært diskutert i den europeiske legemiddelkontorets komité for legemiddelovervåking – PRAC (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee). PRAC har konkludert at kraftige menstruasjonsblødninger er en mulig bivirkning etter covid-19 vaksinasjon og vil fortsette å følge med på dette.

Menstruasjonsforstyrrelser etter covid-19 vaksinasjon har blitt diskutert i flere kommentarartikler i British Medical Journal (BMJ) i høst, også fra FHI:

I USA er det også satt i gang en stor studie for å undersøke om kvinners menstruasjonssyklus kan påvirkes av koronavaksinering COVID-19 Vaccines and the Menstrual Cycle . En multinasjonal studie hvor kvinner selv registrerer menstruasjon i en app rapporterte at covid-19-vaksinasjon var assosiert med en liten endring i sykluslengde, men ikke menslengde. 

 Menstruasjonsforstyrrelser er sjelden etter andre vaksiner

I Norge har Legemiddelverket ikke fått mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser knyttet til bruk av andre vaksiner. Det finnes svært få vitenskapelige publikasjoner om menstruasjonsforstyrrelser etter andre vaksiner.

Blødningsforstyrrelser er svært vanlig hos jenter de første årene etter at de har startet å menstruere. Vi vet at menstruasjon hos kvinner generelt kan påvirkes av mange faktorer, for eksempel stress, infeksjoner, legemidler, hormoner/prevensjon, muskelknuter, endometriose eller annen sykdom i livmor og livmorhals. For jenter 12-15 år er mange av faktorene ikke aktuelle på grunn av alder. Men vi vet at når mange blir vaksinert, er det forventet at noen ved tilfeldighet vil oppleve menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger i tidsmessig relasjon til vaksinering.

Vaksinasjonsråd til aldersgruppen 12-15 år

Det foreligger i dag ingen anbefaling om koronavaksinasjon for friske jenter og gutter i aldersgruppen 12–15 år, men de har tilbud om vaksine dersom foresatte eller barnet/ ungdommen selv ønsker det. For barn og unge med alvorlig grunnsykdom foreligger egne anbefalinger, se Vaksinasjon av barn og unge.  

Forbigående menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinasjon med 1. dose koronavaksine er ikke kontraindikasjon mot vaksinasjon med 2. dose, dersom dette er anbefalt på grunn av alvorlig grunnlidelse eller etter eget ønske. Ved vedvarende menstruasjonsforstyrrelser bør årsaken utredes og videre vaksinasjon skje i samråd med egen lege.