Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Mange av de samme senfølger ved covid-19 som ved andre luftveissykdommer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Mange av de samme senfølger ved covid-19 som ved andre luftveissykdommer

Forskningsfunn

Mange av de samme senfølger ved covid-19 som ved andre luftveissykdommer

Endret smaks- og luktesans er de vanligste senfølgene etter covid-19, viser en ny hurtigoversikt fra Folkehelseinstituttet.

nese
Endring i luktesanser en av senfølgene som er spesifikk for korona sammenlignet med andre luftveisinfeksjoner. Illustrasjon: Colourbox

Endret smaks- og luktesans er de vanligste senfølgene etter covid-19, viser en ny hurtigoversikt fra Folkehelseinstituttet.


Rapporten Senfølger etter covid-19 og nyoppstått sykdom etter covid-19: hurtigoversikt 2022 oppsummerer forskning fra 14 store kontrollerte studier om senfølger og nyoppstått sykdom etter covid-19.

Symptombyrden ser ut til å avta over tid

Det mest spesifikke senfølge etter covid-19 ser ut til å være endret lukte- og smakssans og nevrologiske diagnoser.  Symptomer som pustevansker og tretthet er omtrent like vanlige.

– De fleste symptomene og nyoppståtte sykdommer etter gjennomgått covid-19-sykdom ses også etter andre luftveisinfeksjoner, sier lege Jan Himmels ved FHI.

Pasienter som har vært innlagt på sykehus på grunn av alvorlig covid-19 ser ut til å oppleve lignende senfølger som pasienter som har vært utsatt for lignende behandling på grunn av andre luftveisinfeksjoner.

Kunnskapsgrunnlaget vokser

Kunnskapsgrunnlaget på dette området vokser og blir stadig mer pålitelig, men fortsatt er enkelte aspekter usikre.

– Nye virusvarianter som forårsaker mildere sykdom vil sannsynligvis redusere risikoen for senfølger. Nye og bedre behandlingsmetoder og vaksinasjon gir dessuten mildere sykdomsforløp. Dette vil trolig bidra til ytterligere reduksjon i forekomsten og belastningen av senfølger, sier Himmels.

Noen pasienter som har hatt mild og moderat covid-19, og som ikke har vært innlagt på sykehus, rapporterer om vedvarende symptomer seks til tolv måneder etter infeksjon hyppigere enn personer i kontrollgrupper som ikke har fått påvist SARS-CoV-2.

– Effekten av senfølger etter covid-19 på livskvalitet i den generelle befolkningen er likevel fortsatt usikker, ettersom livskvalitet i hovedsak er målt blant pasienter som har vært alvorlig syke, avslutter Himmels.

Oppsummerte 14 studier

Oversikten oppsummerer forskning fra 14 store kontrollerte studier. Halvparten av studiene hadde kontrollgruppe som ikke hadde covid-19, mens den andre halvparten av studiene hadde kontrollgruppe som hadde andre luftveisinfeksjoner, for eksempel influensa.

Oppfølgingstiden var fra rundt tolv måneder og opptil to år. Antall deltakere med covid-19 varierte fra
1 127 til 1 284 437. Pasientene ble i hovedsak rekruttert i 2020, og studiene inkluderte både pasienter som hadde vært innlagt på sykehus og pasienter uten innleggelse.