Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Kraftig økning i spiseforstyrrelser hos unge jenter under pandemien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Kraftig økning i spiseforstyrrelser hos unge jenter under pandemien

Forskningsfunn

Kraftig økning i spiseforstyrrelser hos unge jenter under pandemien

Andelen jenter med spiseforstyrrelsesdiagnoser har økt kraftig under pandemien. Det viser en kohortstudie publisert i tidsskriftet JAMA Network Open gjort av forskere ved Folkehelseinstituttet.

Jama kopi.JPG

Andelen jenter med spiseforstyrrelsesdiagnoser har økt kraftig under pandemien. Det viser en kohortstudie publisert i tidsskriftet JAMA Network Open gjort av forskere ved Folkehelseinstituttet.


Artikkelen Eating Disorder Diagnoses in Children and Adolescents in Norway Before vs During the COVID-19 Pandemic.

Siden høsten 2020 har klinikere i psykisk helsevern for barn og unge meldt om økt pågang av pasienter med spiseforstyrrelser. En ny studie fra Folkehelseinstituttet bekrefter at økningen har vært betydelig. Studien er basert på norske helseregistre. 

I studien er norske barn og ungdommer (pandemisk kohort) fulgt fra januar 2019 til desember 2021. For å sammenligne med trendene før pandemien fulgte man en tilsvarende kontrollgruppe (prepandemisk kohort) fra januar 2017 til desember 2019. Aldersspennet var fra seks til seksten år, og de to gruppene var omtrent like store – henholdsvis 348 187 og 353 848 deltakere.

Antallet gutter med spiseforstyrrelsesdiagnose var lavt, så derfor valgte man å kun presentere tallene for jentene.

Resultater fra studien:

Tabell 1: Pandemisk kohort spiseforstyrrelser, primær- og spesialisthelsetjenesten

Primær-helsetjenesten

Total

Jenter med diagnose: januar 2019 til februar 2020

Jenter med diagnose: mars 2020 til desember 2021

Endring

Sammenlignet med prepandemisk kohort

6-12 år

222 093

185

501

+316

+67 %

13-16 år

126 094

507

1554

+1047

+127 %

Spesialist-helsetjenesten

 

 

 

 

 

6-12 år

222 093

35

270

+235

+278 %

13-16 år

126 094

621

1907

+1286

+96 %

 

Tabell 2: Prepandemisk kohort spiseforstyrrelser, primær- og spesialisthelsetjenesten

Primær-helsetjenesten

Total

Jenter med diagnose: januar 2017 til februar 2018

Jenter med diagnose: mars 2018 til desember 2019

Endring

6-12 år

227588

149

346

+197

13-16 år

126 260

478

884

+406

Spesialist-helsetjenesten

 

 

 

 

6-12 år

227 588

39

180

+141

13-16 år

126 260

499

1190

+691

I pandemi-kohorten var det en økning i antall jenter med spiseforstyrrelser etter at pandemien begynte. Noe av økningen forklares av at tidsperioden etter pandemiens start var noe lenger enn tidsperioden før pandemien. Dessuten er det naturlig med en viss økning over tid, fordi jentene ble eldre. 

Betydelig større økning i pandemi-kohorten

- Når vi sammenligner pandemi-kohorten med kontrollgruppen ser vi imidlertid en betydelig større økning i pandemi-kohorten, sier forsker Pål Surén ved Folkehelseinstituttet. Han er førsteforfatter på studien. I spesialisthelsetjenesten er andelen med spiseforstyrrelser doblet blant jenter i alderen 13-16 år, sier Surén. Blant jenter i aldersgruppen 6-12 år er andelen nær tredoblet, men fra et mye lavere utgangsnivå.

- Blant jenter i alderen 13-16 år var 1,5 % (1 av 67) registrert med spiseforstyrrelsesdiagnose i spesialisthelsetjenesten i perioden etter pandemien. Dette er såpass store tall at spiseforstyrrelser må betegnes som et folkehelseproblem i denne befolkningsgruppen, fortsetter Surén.

Internasjonalt fenomen

Analysene viser at økningen begynte sommeren 2020, omkring fire måneder etter at pandemien begynte. Lignende funn er også gjort i USA og Canada.

— Det ser ut til at økningen kom etter at pandemitiltakene ble satt inn, og at dette er et internasjonalt fenomen. Restriksjoner som rammet unges sosiale liv og skolegang har sannsynligvis bidratt til økningen, avslutter Surén.

 

Referanser

Surén P, Skirbekk AB, Torgersen L, Bang L, Godøy A, Hart RK. Eating Disorder Diagnoses in Children and Adolescents in Norway Before vs During the COVID-19 PandemicJAMA Netw Open. 2022;5(7):e2222079. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.22079