Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvilken betydning har samværs- og bostedsordningen for barn og unge etter samlivsbrudd?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvilken betydning har samværs- og bostedsordningen for barn og unge etter samlivsbrudd?

Forskningsfunn

Hvilken betydning har samværs- og bostedsordningen for barn og unge etter samlivsbrudd?

Samlivsbrudd får store konsekvenser for involverte barn, og foreldrene må blant annet ta stilling til hvor barnet skal bo. Barn og unges trivsel og psykiske helse er faktorer som kan påvirkes av valg av bosted. Familiære relasjoner og foreldres helse og økonomi ser ut til å påvirke barns psykiske helse og trivsel mest på tvers av samværs- og bostedsordninger, viser en ny kunnskapsoppsummering fra FHI.

illustrasjon av brudd mellom kvinne og mann med barn og hus i bakgrunnen
Illustrasjon: Colourbox

Samlivsbrudd får store konsekvenser for involverte barn, og foreldrene må blant annet ta stilling til hvor barnet skal bo. Barn og unges trivsel og psykiske helse er faktorer som kan påvirkes av valg av bosted. Familiære relasjoner og foreldres helse og økonomi ser ut til å påvirke barns psykiske helse og trivsel mest på tvers av samværs- og bostedsordninger, viser en ny kunnskapsoppsummering fra FHI.


Rapporten: Samværs- og bostedsordninger etter samlivsbrudd: betydninger for barn og unge: en systematisk oversikt

Forskerne søkte etter nordiske studier, og stilte tre forskningsspørsmål:

1) Hva er konsekvenser av omfattende samvær/delt bosted sammenlignet med mindre samvær/fast bosted?

2) Hva er foreldre og barn og unges opplevelser av og preferanser for ulike samværs- og bostedsordninger?

3) Hvilke faktorer ved samværs- og bostedsordninger kan assosieres med eller påvirke barn og unges liv og psykiske helse samt samarbeid/konflikt mellom foreldre?

- For det første spørsmålet fant vi én kohortstudie. Kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt så vi vet ikke om det er forskjeller i psykisk helse mellom barn i ulike bostedsordninger, sier seniorrådgiver Trine Bjerke Johansen ved FHI.

Mange temaer og faktorer av betydning

Når det gjelder det andre spørsmålet, inkluderte forskerne 17 kvalitative studier av familier der alle hadde delt bosted.

- Studiene identifiserte mange temaer av betydning for barn og unges opplevelse av delt bosted. Av disse nevnes relasjonene mellom barn og foreldre og mellom foreldre, praktisk gjennomføring, avstand mellom hjemmene, fleksibilitet, opplevd tilhørighet, og ivaretakelse av barnas ønsker, forklarer Bjerke Johansen.

- I behandlingen av det siste spørsmålet inkluderte vi 23 kvantitative studier som undersøkte sammenhengen mellom ulike bostedsordninger og relevante utfall hos barn og foreldre, fortsetter Bjerke Johansen.

Faktorene som i størst grad så ut til å påvirke (svekke) sammenhengene mellom bostedsordning og utfall (f.eks. psykisk helse) var relasjoner i familien (barn-foreldre, samarbeid/konflikt foreldre) og familieforutsetninger, som foreldres helse og økonomi.

Ikke bare samværs- og bostedsordning som spiller inn

Det komplekse samspillet mellom temaer og faktorer som kommer fram gjennom de inkluderte studiene viser at én bostedsordning kan oppleves veldig ulikt fra barn til barn.

- Basert på det kunnskapsgrunnlaget vi har funnet, kan det se ut til at relasjoner i familien samt kommunikasjon og konflikter mellom foreldrene kanskje er like viktige for hvordan barn og unge har det, som samværs- eller bostedsordningen i seg selv, avslutter Trine Bjerke Johansen.

Bakgrunn

I Hurdalsplattformen (regjeringsplattformen) fra høsten 2021 la regjeringspartiene frem et ønske om å vurdere å gjøre delt fast bosted til hovedregel i den nye barneloven. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet ga derfor Folkehelseinstituttet i oppdrag å oppsummere forskning om betydningen av ulike bostedsordninger for barn.

Filmpresentasjon av rapporten (Youtube)