Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Alder i seg selv trenger ikke å være en byrde»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Alder i seg selv trenger ikke å være en byrde

Forskningsfunn

Alder i seg selv trenger ikke å være en byrde

Befolkningens helsetilstand bestemmes ikke bare av kronologisk alder. Vel så viktig er det å se på selve helsetilstanden i befolkningen når aldringsbyrden skal måles.

Eldre damer på tur. Colourbox.com
Eldre damer på tur. Colourbox.com

Befolkningens helsetilstand bestemmes ikke bare av kronologisk alder. Vel så viktig er det å se på selve helsetilstanden i befolkningen når aldringsbyrden skal måles.


Den vanligste måten å vurdere og sammenligne byrden av befolkningens aldring i forskjellige land er OADR- aldringsbyrde (The old-age dependency ratio). Dette målet ser kun på forholdet mellom eldre (65 år og eldre) og personer som blir ansett å være i arbeidsfør alder (20–64 år). Målet tar ikke hensyn til helsetilstanden i befolkningen. Er du over 65 år blir du definert som en byrde.  

I artikkelen: Reassessing measures of population ageing as a tool for driving healthy longevity, presenteres et nytt mål for å kunne si noe om aldersbyrden i et land, The Health-Adjusted Dependency Ratio (HADR)- helsejustert aldringsbyrde. Dette målet inkluderer i tillegg til alder også sykdomsbyrden i befolkningen. Da fanger man bedre opp effekten av hvordan befolkningen eldes og hvilken helse og funksjonsevne de har.  

–Dette gir et mer nyansert og korrekt bilde av belastningen i en befolkning. En yngre befolkning er ikke automatisk sunnere og friskere enn en eldre befolkning, poengterer Vegard Skirbekk forskningsleder ved FHI og professor ved Columbia University. 

Verden er mer lik enn alderssammensetningen tilsier 

–Sykdomsbyrden i verden er mer lik enn de ulike lands aldersfordeling skulle tilsi.  Noen land har en veldig mye yngre befolkning en andre, men det betyr ikke automatisk at sykdomsbyrden er lav, sier Skirbekk  

Funnene i studien viser at HADR-indikatoren gir andre rangeringer av lands aldersbyrde enn OADR.  

Et eksempel fra 2017:  

  • OADR i Japan var på 0,49, som betyr to voksne i yrkesaktiv alder for hver person eldre enn 65 år. 
  •  I Usbekistan var den på 0,07, det vil si 14 voksne i yrkesaktiv alder for hver voksen eldre enn 65 år.  
  • Men tar vi inn sykdomsbyrden som inkludert i HADR-målingen blir disse landene helt like. Da får begge en skår 0,17 som tilsvarer seks friske voksne for hver voksen som trenger hjelp.   

For å kunne møte helseutfordringer i en befolkning trenger vi oversikt over befolkningens helsetilstand. Først da kan vi se hva som bør gjøres for at flere kan leve lengre med bedre helse.  

Helse trumfer alder 

-Vi har gode grunner til å se nærmere på hvilke helserelaterte utfordringer vi står overfor, og når de viser seg. God helse trumfer alder, derfor er det viktig at man ikke ser seg blind på bare alder som en risikofaktor for sykdomsbyrden i en befolkning. Det viktige spørsmålet er: Hva kan man gjøre for å bedre helsen i alle aldre?  understreker Skirbekk.