Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Risikoen for spontanabort er sterkt knyttet til mors alder og svangerskapshistorikk»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Risikoen for spontanabort er sterkt knyttet til mors alder og svangerskapshistorikk

Forskningsfunn

Risikoen for spontanabort er sterkt knyttet til mors alder og svangerskapshistorikk

Risikoen for spontanabort øker med mors alder, med antall tidligere spontanaborter og ved enkelte svangerskapskomplikasjoner, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet

Shutterstock
Shutterstock

Risikoen for spontanabort øker med mors alder, med antall tidligere spontanaborter og ved enkelte svangerskapskomplikasjoner, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet


– Denne studien tyder på at det kan finnes felles risikofaktorer for svangerskapskomplikasjoner og spontanabort, sier forsker Maria C. Magnus, ved Senter for fruktbarhet og helse, Folkehelseinstituttet. Magnus er førsteforfatter av studien publisert i BMJ

Spontanabort er antatt å være ganske vanlig, men det er ikke enkelt å studere risikoen fordi de fleste land ikke har data om spontanaborter. Norge er et av de få landene der det er mulig å studere spontanaborter på befolkningsnivå fordi vi kan bruke data fra de nasjonale helseregistrene.

En gruppe forskere ved Senter for fruktbarhet og helse på Folkehelseinstituttet brukte de nasjonale helseregistrene for å estimere risikoen for spontanabort blant norske kvinner og vurdere sammenhengen med alder og svangerskapshistorikk.

De indentifiserte alle svangerskapene i Norge mellom 2009 og 2013 ved bruk av:

  • Medisinsk fødselsregister som har data om alle fødsler og avsluttede svangerskap etter 12. svangerskapsuke
  • Norsk pasientregister som har data om behandling i spesialisthelsetjenesten (sykehus og poliklinikker)
  • Abortregisteret, som er et anonymt register over alle induserte aborter

Data fra registrene gjorde det mulig å studere risikoen for spontanabort relatert til alder og tidligere svangerskapskomplikasjoner.

Mors alder slår sterkt ut

Det var totalt 421 201 svangerskap i studieperioden. Risikoen for at et svangerskap endte i spontanabort var 12,8 prosent, det vil si om lag ett av åtte svangerskap.

Andelen svangerskap som endte i spontanabort, var lavest blant kvinner mellom 25 og 29 år (10 prosent), og økte kraftig etter 30 års alder. Blant kvinner som var 45 år og eldre, endte 53 prosent av svangerskapene med spontanabort.

Sterk økt risiko for gjentatt spontanabort

Sammenlignet med førstegangsgravide økte risikoen for ny spontanabort med 50 prosent etter en spontanabort, og det var dobbelt så stor risiko for å spontanabortere dersom kvinnen hadde hatt to tidligere spontanaborter. Blant dem som hadde tre tidligere spontanaborter, var risikoen hele fire ganger høyere enn for førstegangsgravide.

Svangerskapskomplikasjoner er også en risiko

Tidligere svangerskapskomplikasjoner ga også en høyere risiko for spontanabort i påfølgende svangerskap. Kvinner som hadde opplevd en prematur fødsel, forløsning ved keisersnitt eller som hadde hatt svangerskapsdiabetes i det foregående svangerskapet, hadde mellom 16 og 30 prosent høyere risiko for spontanabort i det neste.

Kvinner som var klassifisert med dårlig fostervekst da hun selv ble født, hadde også noe økt risiko for spontanabort ved egne svangerskap.

– Dette er en beskrivende studie og vi kan derfor ikke si noe om årsakssammenhenger, sier Magnus. Studien fanget heller ikke opp spontanaborter som ikke resulterte i kontakt med spesialisthelsetjenesten.

– Vi håper at ytterligere forskning på underliggende årsaker til problemer i svangerskapet kan hjelpe oss med å forklare sammenhengen mellom svangerskapskomplikasjoner og spontanabort, sier Magnus.

Lenke til artikkelen i BMJ: Role of maternal age and pregnancy history in risk of miscarriage: prospective register based study.