Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høyt gluteninntak ved 18 måneders alder er forbundet med økt risiko for cøliaki»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høyt gluteninntak ved 18 måneders alder er forbundet med økt risiko for cøliaki

Forskningsfunn

Høyt gluteninntak ved 18 måneders alder er forbundet med økt risiko for cøliaki

Barn som har et høyt gluteninntak ved 18 måneders alder har større risiko for cøliaki sammenlignet med barn som har et lavt inntak av gluten. Dette viser resultater i en stor studie fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen der 67 000 barn deltok.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Barn som har et høyt gluteninntak ved 18 måneders alder har større risiko for cøliaki sammenlignet med barn som har et lavt inntak av gluten. Dette viser resultater i en stor studie fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen der 67 000 barn deltok.


Resultatene fra studien viser at 1,1 prosent (738) av barna hadde utviklet cøliaki ved 7 år. De viktigste funnene var:

  • Barna som hadde høyest gluteninntak ved 18 måneder (tilsvarende mer enn 4 skiver brød daglig) hadde 29 prosent økt risiko for å utvikle cøliaki sammenlignet med barna med lavest inntak av gluten (mindre enn 2 skiver brød daglig). Dette funnet ble kontrollert for en rekke faktorer som kunne hatt enn påvirkning (tidspunktet for introduksjon av gluten, amming, cøliaki hos foreldrene, barnets kjønn og alder ved studiens slutt).
  • Barna som begynte å spise gluten etter 6 måneders alder hadde 34 prosent høyere risiko for å utvikle cøliaki enn barna som begynte å spise gluten mellom 4 og 6 måneder. Dette funnet var uavhengig av mengden gluten de spiste.
  • Sammenhengen mellom gluteninntak ved 18 måneder og cøliaki var lik både blant barna med og uten genetisk disposisjon for cøliaki.

Ingen grunn til å endre kostråd

Dette er en assosiasjonsstudie og sier ingen ting om det er en direkte årsakssammenheng mellom mengden gluten og utviklingen av cøliaki.

− Risikoen er i utgangspunktet lav, så en økning på cirka 30 prosent i risikoestimatet er ikke dramatisk, men heller ikke ubetydelig. På grunnlag av vår studie, og tidligere studier, finnes det foreløpig ingen grunn til å oppfordre noen til å redusere inntaket av gluten for å unngå cøliaki, forklarer postdoktor Nicolai Lund-Blix ved Folkehelseinstituttet.

Et grunnlag for videre forskning

− Det er viktig å understreke at vi trenger flere større studier, og helst randomiserte studier som fordeler tilfeldig hvilke barn som får mye og lite gluten, for å kunne bekrefte resultatene. Våre funn kan være med på å legge grunnlaget for en slik studie, sier Lund-Blix.

Dette er den første store befolkningsstudien som undersøker dette. Barna i studien ble fulgt opp i 11 år. Tidligere studier har hatt færre deltakere og har hatt ulike konklusjoner.

Resultater fra en annen nylig publisert studie hvor FHI-forskere var involvert, finner også at økt gluteninntak, her blant amerikanske barn, har sammenheng med økt risiko for cøliaki.

Om studien

I denne studien undersøkte forskerne sammenhengen mellom mengden av gluten i kostholdet ved 18 måneders alder og risikoen for utviklingen av cøliaki når barnet blir større.

De undersøkte også om tidspunktet for når glutenholdig mat ble introdusert hadde noe å si, og om det var forskjell mellom de barna som var genetisk disponert for cøliaki og barna som ikke var det (ved å se på såkalte «HLA-gener» som disponerer for cøliaki).

Mengden gluten ble beregnet ut ifra mors svar på et spørreskjema da barnet var 18 måneder. Tidspunktet for når barnet begynte å spise glutenholdig mat ble beregnet ut ifra mors svar på et spørreskjema om hva barnet spiste ved 6 måneder. Cøliaki ble diagnostisert ved å koble informasjon fra spørreskjemaer og Norskpasientregister når barnet var 7 eller 8 år.

Referanse

Lund-Blix NA, Mårild K, Tapia G, Norris JM, Stene L1, Størdal K. Gluten Intake in Early Childhood and Risk of Celiac Disease in Childhood: A Nationwide Cohort Study. Am J Gastroenterol. 2019 Aug;114(8):1299-1306. doi: 10.14309/ajg.0000000000000331. 

Relatert studie:

Mårild K, Dong F, Lund-Blix NA, Seifert J, Barón AE, Waugh KC, Taki I, Størdal K, Tapia G, Stene LC, Johnson RK, Liu E, Rewers MJ, Norris JM. Gluten Intake and Risk of Celiac Disease: Long-Term Follow-up of an At-Risk Birth Cohort. Am J Gastroenterol. 2019 Aug;114(8):1307-1314. doi: 10.14309/ajg.0000000000000255