Hopp til innhold

Forskningsfunn

Betydelige forskjeller i alkoholbruk ved ulike typer arbeidsplasser i Norge

Publisert

I en ny rapport om alkoholbruk i norsk arbeidsliv har forskere i avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet blant annet undersøkt forskjeller i jobbrelatert alkoholbruk, konsekvenser av alkoholbruk, og retningslinjer for alkoholbruk i ulike bransjer.

I en ny rapport om alkoholbruk i norsk arbeidsliv har forskere i avdeling for rusmidler og tobakk ved Folkehelseinstituttet blant annet undersøkt forskjeller i jobbrelatert alkoholbruk, konsekvenser av alkoholbruk, og retningslinjer for alkoholbruk i ulike bransjer.


Resultatene i rapporten viste at det var betydelige bransjeforskjeller i jobbrelatert drikking, beruselsesdrikking og ineffektivitet på jobb som følge av alkoholbruk. Det var også store forskjeller i holdninger til beruselse og det å være ineffektiv på grunn av alkoholbruk dagen før.

Det var et tydelig skille mellom ansatte i privat sektor og ansatte i offentlig sektor. Førstnevnte rapporterer om mer drikking, mer problemer forårsaket av alkoholbruk, mer liberale holdninger til alkoholbruk, og de oppgir sjeldnere at de har kontaktperson for alkoholproblemer.

Mer enn 1 av 10 norske arbeidstakere unngår sosiale arrangement i jobbsammenheng på grunn av alkoholbruk, og en like stor andel opplever drikkepress.

Les mer i rapporten Alkohol og arbeidsliv II. Bruk, konsekvenser og retningslinjer ved ulike typer arbeidsplasser i Norge.

Referanse

Moan IS, Halkjelsvik T. Alkohol og arbeidsliv II. Bruk, konsekvenser og retningslinjer ved ulike typer arbeidsplasser i Norge. Rapport 2019: Oslo: Folkehelseinstituttet, 2019.