Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Barnas alder ved foreldrenes skilsmisse har betydning for bruk av antidepressiva i voksen alder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Barnas alder ved foreldrenes skilsmisse har betydning for bruk av antidepressiva i voksen alder

Forskningsfunn

Barnas alder ved foreldrenes skilsmisse har betydning for bruk av antidepressiva i voksen alder

Er barna mellom 15 og 19 år når foreldrene skiller seg, er det mindre sannsynlig at de bruker antidepressiva som voksne, sammenlignet med barn som var under 4 år da foreldrene skilte seg.

Illustrasjonsfoto:Colourbox.com.
Illustrasjonsfoto:Colourbox.com.

Er barna mellom 15 og 19 år når foreldrene skiller seg, er det mindre sannsynlig at de bruker antidepressiva som voksne, sammenlignet med barn som var under 4 år da foreldrene skilte seg.


Skilsmisser er vanlige i Norge. Hvis dagens årlige skilsmissefrekvenser opprettholdes, er det 40 prosent sannsynlighet for at et ekteskap blir oppløst. Samboerforhold er enda mindre stabile. Derfor er det mange barn som opplever at foreldrene går fra hverandre.

– Det er gjort svært mange analyser av hvordan brudd mellom foreldrene påvirker barna, men det er likevel svært mye vi ikke vet. I denne studien har vi undersøkt om barnas alder ved skilsmissen påvirker deres senere bruk av antidepressiva, sier førsteforfatter Øystein Kravdal. Han er forskningsleder ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet og professor i demografi på Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo.

Sammenligner søsken

Forskjellen på søsken, foreldrenes ressurser, holdninger og mange andre faktorer kan påvirke både barnas helse på lang sikt og sannsynligheten for at ekteskapet blir dårlig og til slutt oppløses.  Det er et stort problem i skilsmisseforskningen at det er vanskelig å få gode opplysninger om og ta hensyn til slike bakenforliggende forhold. I denne analysen sammenliknes søsken. På den måten får man i alle fall tatt hensyn til bakenforliggende forhold som er felles for søsken.

Studien viser at barn som opplever skilsmisse når de er 0-4 år, har 12 prosent høyere sannsynlighet for å bruke antidepressiva i voksen alder (20-44 år) enn barn som opplever skilsmisse når de er 15-19 år. Når 0-4-åringene sammenliknes med de som var over 20 år da foreldrene skilte seg, øker den forskjellen til 19 prosent.  

Fordi det er en ikke er en veldig stor gruppe som bruker antidepressiva, blir forskjellene ganske små hvis de måles i prosentpoeng: Sannsynligheten for å bruke antidepressiva er 1,7 prosentpoeng lavere hos de som opplevde skilsmissen da de var over 20 år, enn blant de som var under 4 år da bruddet fant sted.

Ta vare på småsøsken

Kravdal viser til to mulige forklaringer på at en noe større andel av de yngste bruker antidepressiva i voksen alder:

Dersom det er et utilfredsstillende forhold mellom foreldrene og påfølgende brudd, følger det gjerne med en del belastninger for barna. Barn som opplever denne situasjonen i lav alder, lever med slike belastninger gjennom en lengre del av barndommen enn de som for eksempel opplever skilsmissen når de er i slutten av tenårene. Dette kan være én forklaring på forskjellen i antidepressivabruk.

En annen forklaring kan være at belastningene har en litt annen karakter når bruddet finner sted mens barna er små. Barna kan oppfatte belastningene som tyngre, eller de kan få ekstra store konsekvenser for den mentale helsen på lang sikt.

– De data som har vært brukt i studien, gir ikke anledning til å trekke mer konkrete konklusjoner om hvorfor en skilsmisse ser ut til å ha mest negativ innvirkning på den psykiske helsen i voksen alder for de yngste barna. Et helt generelt råd er å rette spesiell oppmerksomhet mot barn som opplever foreldrenes skilsmisse i ung alder, sier Kravdal.  Dette er noe som foreldre, lærere og andre som har med barn å gjøre, bør ha i minne – kanskje også eldre søsken, poengterer Kravdal

Å utsette skilsmissen for at barna skal bli eldre er en feiltolkning

Kravdal avslutter med en advarsel til foreldre som vurderer skilsmisse. Resultatene fra denne studien betyr ikke nødvendigvis at en skilsmisse bør utsettes til barna har blitt eldre, påpeker han.  

– Vi sammenligner for eksempel bruken av antidepressiva hos en som var 10 år ved bruddet, og en eldre bror eller søster som var 15 år. Situasjonen til den sistnevnte gir ikke noe godt bilde av hvordan det ville ha gått med 10-åringen hvis foreldrene hadde utsatt skilsmissen. Hvis vi tenker oss at foreldrene venter med skilsmissen til 10-åringen er 15 år, vil barnet leve en enda lengre periode med foreldre som har et utilfredsstillende ekteskap, avslutter Øivind Kravdal.

Fakta om studien

Studien: Children's age at parental divorce and depression in early and mid-adulthood, er publisert i det demografiske tidsskriftet Population Studies. Forskerne brukte data fra Folkeregisteret (1964-2008) og Reseptregisteret (2004-2008). Analysen inkluderer omkring 180 000 barn som har opplevd skilsmisse, og som har minst én bror eller søster. I tillegg er det tatt med 640 000 barn som ikke har opplevd skilsmisse.

Studien ble gjennomført ved Folkehelseinstituttet, Senter for fruktbarhet og helse, i samarbeid med professor Emily Grundy, som er direktør for Institute for Social and Economic Research ved University of Essex.