Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2017

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Forskningsfunn

  Jodmangel hos mor kan påvirke barnets utvikling

  Lavt inntak av jod hos gravide kan henge sammen med dårlig språkutvikling, redusert finmotorikk og atferdsproblemer når barnet er tre år. Dette vises i en studie fra Folkehelseinstituttet.

 2. Nyhet

  Statusrapport for HPV-vaksine til unge kvinner

  Seks måneder inn i det toårige vaksinasjonsprogrammet har mer enn 62 000 kvinner takket ja til HPV-vaksinen. Det viser en ny statusrapport fra Folkehelseinstituttet.

 3. Nyhet

  Kritisk tenkning kan læres

  Det er mulig å lære 10-12-åringer kritisk tenkning i skolen, selv med lav lærertetthet og begrensete ressurser, viser forskningsprosjekt fra Uganda. Også foreldre kan læres å vurdere forskning.

 4. Nyhet

  Prikkete, rød eller hoven?

  Det kan skyldes såpa, kremen eller deodoranten. I 2016 kom 183 meldinger om kosmetikkbivirkninger til Folkehelseinstituttet som også frykter mørketall.

 5. Forskningsfunn

  Mest ADHD-legemidler blant desember-barna

  Barn født på slutten av året får oftere ADHD-legemidler eller ADHD-diagnose enn barn født tidlig på året. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.

 6. Nyhet

  Hvor giftige er vi?

  For første gang skal det samles data og kunnskap fra 26 land om hvor mye miljøgifter europeere har i kroppen. I Norge ledes prosjektet fra Folkehelseinstituttet.

 7. Nyhet

  Tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse hos russ

  Folkehelseinstituttet er blitt varslet om to tilfeller av smittsom hjernehinnebetennelse hos russ, i henholdsvis Bodø og Ullensaker.

 8. Nyhet

  Ebolautbrudd i Kongo

  Verden helseorganisasjon (WHO) mottok den 9. mai informasjon om flere syke og døde med symptomer forenlige med ebola i et avsidesliggende og vanskelig tilgjengelig område av Kongo.

 9. Nyhet

  Tilbud om HPV-vaksine til gutter fra høsten 2018?

  Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2017 at gutter skal få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

 10. Nyhet

  Kreft viktigste dødsårsak før 70 år

  Kreft er viktigste dødsårsak før 70. Etter dette dør flest av hjerte- og karsykdom. Psykiske lidelser og muskel- og skjelettsykdommer er blant hovedårsakene til ikke-dødelig helsetap blant nordmenn.

 11. Nyhet

  Gruppetiltak for foreldre styrker barnas utvikling

  Gruppetiltak kan hjelpe foreldre til å skape en tryggere oppvekst for sine barn, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

 12. Nyhet

  Nye, oppdaterte råd ved reise til land med zikavirus

  Risikoen for å bli smittet med zikavirus er nå mindre, også på det amerikanske kontinentet. Gravide anbefales likevel å utsette ikke-nødvendige reiser til områder hvor viruset kan forekomme.

 13. Nyhet

  Verdens håndhygienedag 5. mai 2017

  Hovedtemaet for årets markering av Verdens håndhygienedag er korrekt bruk av engangshansker i helsetjenesten.

 14. Statistikk

  Bruk av legemidler som reduserer syreproduksjonen i magen fordoblet på 10 år

  Tall fra Reseptregisteret viser at 460 000 personer kjøpte syrehemmende legemidler av typen protonpumpehemmere på resept i 2016. Det viser Folkehelseinstituttets rapport «Reseptregisteret 2012-2016».

 15. Nyhet

  Støyforurensning rammer flest og antallet øker

  Støy er den miljøfaktoren flest er eksponert for i Norge. I dag er det verdens støyfrie dag.

 16. Nyhet

  Kognitive terapier kan bidra til røykeslutt

  Kognitive terapier fører trolig til at noen flere slutter å røyke enn med andre røykeslutt-tiltak. Det viser en systematisk oversikt fra Folkehelseinstituttet.

 17. Nyhet

  Røyking i svangerskapet og sosial ulikhet

  I løpet av 15 år har antallet gravide som røyker blitt kraftig redusert i alle grupper av befolkningen.

 18. Nyhet

  Gulfeberutbrudd i Brasil - oppdatert

  Gulfeberutbrudd i Brasil forsetter. Risikoen for at reisende til landet kan bli smittet anses som svært liten, og gir ikke grunnlag for å fraråde reiser dit.

 19. Statistikk

  Færre avholdsfolk i Norge enn i Italia

  Andelen avholdsfolk er tre ganger større i Italia enn i Norge. Det viser en ny felles europeisk spørreundersøkelse om alkoholbruk i regi av blant andre Folkehelseinstituttet.

 20. Forskningsfunn

  Færre barn har epilepsi enn antatt

  Tre av ti barn med en registrert epilepsidiagnose har faktisk ikke sykdommen, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.