Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2016

Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Nyhet

  Økning av legionellatilfeller blant reisende til Dubai

  Det europeiske smittevernsenteret opplyser at det er rapportert en økning av antall tilfeller av legionærsykdom blant reisende til Dubai. Det er ikke meldt om tilfeller blant norske reisende.

 2. Nyhet

  Rettsmedisinske fag er overdratt til Oslo universitetssykehus

  Folkehelseinstituttets område for rettsmedisinske fag er fra 1. januar 2017 en avdeling ved Oslo universitetssykehus. Virksomhetsoverdragelsen er vedtatt av regjeringen.

 3. Forskningsfunn

  Morkakevekten påvirkes lite av trening i graviditeten

  Trening i graviditeten reduserer morkakevekten noe, men det har trolig lite betydning for fosterveksten. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus.

 4. Nyhet

  Årleg blir kvar 10. nordmann behandla for skade

  Kvart år blir ti prosent av befolkninga, om lag 550 000 personar, behandla av lege for skadar, viser tal frå Folkehelseinstituttet. Kvar 10. behandling i sjukehus gjeld ein skade. Mange skadar er knytte til alkohol og andre rusmiddel, fall og trafikk.

 5. Nyhet

  Rapport om influensaaktivitet og scenarier for sesongen 2016-17

  Folkehelseinstituttet har sett på status for årets influensasesong og hvordan årets sesong vurderes, basert på overvåkingsdata fra Norge og utlandet samt serologiske undersøkelser.

 6. Nyhet

  Ebola-vaksinen bekrefter effekt

  Midt under ebola-utbruddet i 2015 ble en ny vaksine prøvd ut i rekordfart. Nå foreligger de endelige resultatene, som viser at vaksinen gir beskyttelse mot ebola-virussykdom.

 7. Nyhet

  Medisinsk aldersvurdering som grunnlag for UDIs aldersfastsettelse

  Oslo universitetssykehus ved Avdeling for rettsmedisinske fag har fra 1. januar 2017 et nasjonalt ansvar for å gi råd til UDI om medisinske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere.

 8. Forskningsfunn

  De fleste menn som snuser eller har brukt snus er røykere eller tidligere røykere

  Til tross for at andelen røykere går ned, kommer fortsatt de fleste som bruker snus fra den røykende del av befolkningen.

 9. Nyhet

  Får 15 millioner til studier av miljøgifter

  Den norske mor og barn-undersøkelsen i Folkehelseinstituttet har fått 15 millioner fra Forskningsrådets program Miljøforsk til å studere skadelige effekter av miljøgifter i fosterlivet og hos barn.

 10. Nyhet

  EU forbyr miljøfarlig fluorstoff etter påtrykk fra Norge

  I desember 2016 fulgte EU etter Norge og forbød det miljøfarlige stoffet PFOA som blant annet finnes i allværsjakker og skismøring.

 11. Nyhet

  Blodprøve reduserer behovet for fostervass- og morkakeprøve

  Fleire land har teke i bruk ein innleiande blodprøve (NIPT) for å teste fosteret sitt kjønn når det er mistanke om arveleg sjukdom som følgjer berre eitt kjønn, ofte gutar.

 12. Nyhet

  Norge blant de beste ved hjerneslag, hjerteinfarkt og kreft

  Norsk helsetjeneste er blant de beste i Europa ved hjerneslag, hjerteinfarkt og ulike kreftformer, men vi henger etter på områder som røykerelaterte lungesykdommer og noen smittsomme sykdommer.

 13. Nyhet

  Oppfølging etter hepatitt B-vaksinasjon - nye anbefalinger

  Folkehelseinstituttet endrer rådene om måling av antistoffer etter hepatitt B-vaksinasjon.

 14. Nyhet

  Sjekkliste for psykiske lidelser har god kvalitet

  Sjekklisten «Symptom Checklist-90-R» har god kvalitet og er godt tilrettelagt for bruk i Norge.

 15. Nyhet

  Individuell plan og egne boligprogrammer gir færre bostedsløse

  Boligprogrammer som Housing First og individuelle planer skaffer trolig bolig til flere enn vanlige tiltak som har vært benyttet. Det viser en ny kunnskapsoversikt.

 16. Nyhet

  Brukaren sine mål er viktige for å få til meir medverknad

  Å la pasientar og brukarar sjølve definere eigne mål er ein av fleire suksessfaktorar for å oppnå meir medverknad i helse- og omsorgstenestene, viser ein ny publikasjon frå Folkehelseinstituttet.

 17. Nyhet

  #bryttausheten på Verdens aidsdag den 1. desember

  Solidaritetsdagen for hiv/aids blir markert i flere norske byer. Årets slagord er: #bryttausheten. Hittil i år er det meldt om 184 hivpositive personer i Norge – mot 221 personer i hele fjor.

 18. Nyhet

  Tegn på tidlig influensasesong - ikke vent med vaksinen!

  Det er allerede nå klart økende influensaaktivitet flere steder i landet. Det er ikke for sent å vaksinere seg, men det haster dersom du skal oppnå beskyttelse før epidemien kommer for fullt.

 19. Nyhet

  Erklæring om zika fra Verdens helseorganisasjon

  Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært at zikavirus og assosierte komplikasjoner ikke lenger utgjør en internasjonal folkehelsekrise.

 20. Nyhet

  Flere dårlige pasienterfaringer i Norge enn i andre land

  Folk flest i Norge mener at det er mye bra i vår helsetjeneste. De har likevel dårligere erfaringer med flere tjenester enn befolkningen i andre land, viser ny rapport fra Folkehelseinstituttet.