Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2016


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Forskningsfunn

  Morkakevekten påvirkes lite av trening i graviditeten

  Trening i graviditeten reduserer morkakevekten noe, men det har trolig lite betydning for fosterveksten. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet og Akershus universitetssykehus.

 2. Nyhet

  Årleg blir kvar 10. nordmann behandla for skade

  Kvart år blir ti prosent av befolkninga, om lag 550 000 personar, behandla av lege for skadar, viser tal frå Folkehelseinstituttet. Kvar 10. behandling i sjukehus gjeld ein skade. Mange skadar er knytte til alkohol og andre rusmiddel, fall og trafikk.

 3. Nyhet

  Ebola-vaksinen bekrefter effekt

  Midt under ebola-utbruddet i 2015 ble en ny vaksine prøvd ut i rekordfart. Nå foreligger de endelige resultatene, som viser at vaksinen gir beskyttelse mot ebola-virussykdom.

 4. Nyhet

  Medisinsk aldersvurdering som grunnlag for UDIs aldersfastsettelse

  Oslo universitetssykehus ved Avdeling for rettsmedisinske fag har fra 1. januar 2017 et nasjonalt ansvar for å gi råd til UDI om medisinske aldersvurderinger av enslige mindreårige asylsøkere.

 5. Forskningsfunn

  De fleste menn som snuser eller har brukt snus er røykere eller tidligere røykere

  Til tross for at andelen røykere går ned, kommer fortsatt de fleste som bruker snus fra den røykende del av befolkningen.

 6. Nyhet

  Rettsmedisinske fag er overdratt til Oslo universitetssykehus

  Folkehelseinstituttets område for rettsmedisinske fag er fra 1. januar 2017 en avdeling ved Oslo universitetssykehus. Virksomhetsoverdragelsen er vedtatt av regjeringen.

 7. Nyhet

  Norge blant de beste ved hjerneslag, hjerteinfarkt og kreft

  Norsk helsetjeneste er blant de beste i Europa ved hjerneslag, hjerteinfarkt og ulike kreftformer, men vi henger etter på områder som røykerelaterte lungesykdommer og noen smittsomme sykdommer.

 8. Nyhet

  Blodprøve reduserer behovet for fostervass- og morkakeprøve

  Fleire land har teke i bruk ein innleiande blodprøve (NIPT) for å teste fosteret sitt kjønn når det er mistanke om arveleg sjukdom som følgjer berre eitt kjønn, ofte gutar.

 9. Nyhet

  Sjekkliste for psykiske lidelser har god kvalitet

  Sjekklisten «Symptom Checklist-90-R» har god kvalitet og er godt tilrettelagt for bruk i Norge.

 10. Nyhet

  Individuell plan og egne boligprogrammer gir færre bostedsløse

  Boligprogrammer som Housing First og individuelle planer skaffer trolig bolig til flere enn vanlige tiltak som har vært benyttet. Det viser en ny kunnskapsoversikt.

 11. Nyhet

  Brukaren sine mål er viktige for å få til meir medverknad

  Å la pasientar og brukarar sjølve definere eigne mål er ein av fleire suksessfaktorar for å oppnå meir medverknad i helse- og omsorgstenestene, viser ein ny publikasjon frå Folkehelseinstituttet.

 12. Nyhet

  Flere dårlige pasienterfaringer i Norge enn i andre land

  Folk flest i Norge mener at det er mye bra i vår helsetjeneste. De har likevel dårligere erfaringer med flere tjenester enn befolkningen i andre land, viser ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

 13. Statistikk

  Antibiotikabruken går ned

  Antibiotikabruken i Noreg er framleis for høgt. Regjeringa har bestemt at bruken skal ned med 30 prosent innan 2020. Nye tal frå Folkehelseinstituttet viser at det ennå er langt til målet.

 14. Nyhet

  Kreftpasientene mer fornøyde med ventetiden enn før

  Etter at pakkeforløpene for kreft ble innført, er det flere kreftpasienter som synes at ventetiden på første time i sykehus er akseptabel. Folk flest har fått et bedre inntrykk av tilbudet deres.

 15. Nyhet

  Kreftpasientene mer fornøyde med ventetiden

  Etter at pakkeforløpene for kreft ble innført, er det flere kreftpasienter som synes at ventetiden på første time i sykehus er akseptabel. I tillegg har folk flest fått et bedre inntrykk av tilbudet til denne pasientgruppen, viser en rapport fra Folkehelseinstituttet.

 16. Nyhet

  Forebygger du antibiotika-resistens når du vasker hendene?

  Antibiotikadagen markeres på Vitensenteret i Porsgrunn. Helgen 19. og 20. november kan du blant annet sjekke om håndvasken din er god nok til å forebygge spredning av antibiotikaresistente bakterier.

 17. Nyhet

  Rask psykisk helsehjelp viser lovende resultater

  2000 voksne med angstlidelser og lettere til moderate nivåer av depresjon fikk rask psykisk helsehjelp. Folkehelseinstituttets evaluering viser at 6 av 10 var friske etter behandlingen.

 18. Forskningsfunn

  Cannabismisbruk mulig årsak til psykose

  Risikoen for å utvikle psykose er mer enn tredoblet dersom man misbruker cannabis. Det viser en ny tvillingstudie fra Folkehelseinstituttet.

 19. Forskningsfunn

  Tolv gener er med å bestemme hvor mange barn vi får

  Et internasjonalt forskerteam har funnet tolv gener som er med på å regulere forplantningsevnen. Disse genene kan bidra til å bestemme hvorfor noen får barn tidlig, mens andre forblir barnløse.

 20. Nyhet

  Unge kvinner får nå tilbud om HPV-vaksine

  Fra 1. november og to år fremover får unge kvinner født i 1991 og senere tilbud om gratis HPV-vaksine. Vaksinen beskytter mot livmorhalskreft.