Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

2015


Søk i Folkehelsa.no

Avgrens søket
 1. Nyhet

  Folkehelseinstituttet anbefaler HPV-vaksine til gutter

  Folkehelseinstituttet har oversendt en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om at gutter i 12-årsalder bør få tilbud om HPV-vaksine i det norske barnevaksinasjonsprogrammet.

 2. Nyhet

  Hvor mange begynner og hvor mange slutter med tobakk hvert år?

  I perioden 2005-2014 begynte mellom 4 500 og 10 000 ungdommer i alderen 16-24 å røyke daglig hvert år. I samme periode sluttet mellom 19 000 og 38 000 voksne i alderen 25-69 år å røyke daglig hvert år

 3. Forskningsfunn

  Sammenheng mellom vektøkningen i første leveår og risikoen for type 1-diabetes

  Risikoen for type 1-diabetes ser ut til å være noe høyere blant barn som øker mye i vekt det første leveåret, viser en ny norsk-dansk studie fra Folkehelseinstituttet.

 4. Forskningsfunn

  Høye nivåer av vitamin A øker ikke risiko for hoftebrudd

  Norge har verdens høyeste forekomst av hoftebrudd, og forskere har spekulert i om det blant annet skyldes at vi spiser mye mat som inneholder vitamin A.

 5. Nyhet

  Psykoterapi og veiledning kan hjelpe risikofamilier

  Psykoterapi og veiledning kan bedre samspill og tilknytning mellom mor og barn.

 6. Nyhet

  Risikofaktorer for sykefravær og uførhet

  Nasjonalt tvillingregister skal undersøke hvordan genetiske faktorer, psykisk og fysisk helse og sosioøkonomisk status henger sammen med frafall fra arbeidslivet over tid.

 7. Nyhet

  Råd ved utbrudd av gastroenteritt og hepatitt A i ankomstsentre og asylmottak

  Utbrudd av gastroenteritt eller hepatitt A har større spredningspotensial enn ellers i samfunnet på steder der mange mennesker samles og bor tett, for eksempel i ankomstsentre og asylmottak.

 8. Nyhet

  Skader i alkoholrus øker betydelig i julebordsesongen

  Andelen berusede personer som blir innlagt på akuttmottak på sykehus er klart høyere i desember enn resten av året. Pasientene har i gjennomsnitt 1,5 i promille.

 9. Nyhet

  Mange barn vaksineres unødvendig sent

  Nær halvparten av alle barn under to år får minst en vaksine senere enn det som anbefales.

 10. Nyhet

  Stor usikkerhet ved førerkorttester

  Kunnskapssenteret har kartlagt hvor gode kognitive tester er for å vurdere en persons kjøreferdigheter og egnethet som sjåfør.

 11. Nyhet

  Samtykke ved vaksinasjon av barn

  Etter en grundig lovtolkning har Helse -og omsorgsdepartementet (HOD) konkludert med at det er tilstrekkelig at den ene av foreldrene eller andre med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon.

 12. Nyhet

  Trening før graviditet kan forebygge bekkenleddsmerter

  En studie blant 39 000 kvinner viser at regelmessig trening før du blir gravid kan redusere sjansen for bekkenleddsmerter i svangerskapet.

 13. Nyhet

  Midlertidig forenkling av tuberkulosescreening av asylsøkere

  En midlertidig endring av tuberkuloseundersøkelser innebærer at de som kommer fra land uten høy forekomst av tuberkulose ikke trenger å ta blodprøven IGRA i tillegg til lungerøntgen.

 14. Nyhet

  Hjelpemiddel ved forskrivning av rifapentine for forebyggende behandling av latent tuberkulose

  Det er lagt ut en standardisert fremgangsmåte for forskrivning av rifapentine på godkjenningsfritak. Klinikere oppfordres til å vurdere dette behandlingsalternativet ved latent tuberkulose.

 15. Nyhet

  Globalt spleiselag mot nye epidemier

  Forskning i forkant av og under en epidemi er krevende, men kan redde liv. Denne uken samles ledende eksperter til et møte i Oslo, i regi av Folkehelseinstituttet og WHO.

 16. Nyhet

  Få asylsøkere har tuberkulose

  Bare noen få av asylsøkerne som kommer til Norge har tuberkulose, og faren for å bli smittet er liten.

 17. Nyhet

  Tuberkulosescreening ved økt ankomst av asylsøkere

  Tuberkulosescreeningen skal opprettholdes i størst mulig grad etter gjeldende anbefalinger også ved økt ankomst av asylsøkere.

 18. Nyhet

  Hva gjør du hvis det dukker opp ubudne gjester på kjøkkenet?

  Har du opplevd å finne rester av insekter eller larver i kjøkkenskuffen? Da er du ikke alene.

 19. Forskningsfunn

  Utdanning har betydning for gjenstående levetid hos 95-åringer

  En 95 år gammel mann med lang utdanning kan forvente å leve nesten et halvt år lengre enn jevnaldrende menn med grunnskole.

 20. Forskningsfunn

  Ingen betydningsfull sammenheng mellom bruk av antidepressiva under graviditeten og forsinket motorisk utvikling hos barnet

  Det er ingen grunn til å endre dagens behandling av depresjon blant gravide, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet.