Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Høyere risiko for overvekt blant barn i små kommuner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Høyere risiko for overvekt blant barn i små kommuner

Forskningsfunn

Barnevekststudien:

Høyere risiko for overvekt blant barn i små kommuner

I små kommuner er en større andel barn overvektige enn i store kommuner. Det viser 2010-data fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet.

skolebarn

I små kommuner er en større andel barn overvektige enn i store kommuner. Det viser 2010-data fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet.


Barnevekststudien er foreløpig gjennomført blant åtteåringer i 2008, 2010 og 2012. Denne delstudien om kommunestørrelse er basert på tallene fra 2010.

Totalt var det 15 prosent av åtteåringene i 2010-studien som var overvektige. I tillegg var det 4 prosent som hadde fedme (kraftig overvekt).

Små kommuner - høyere risiko

Resultatene viser at risikoen for overvekt og fedme er betydelig større blant åtteåringer i små kommuner - 1,5 til 2 ganger større enn blant åtteåringer som bor i større kommuner. I praksis betyr det en forskjell i kroppsmasseindeks (KMI) på cirka 0,5 kg/m2, som tilsvarer cirka 0,9 kg kroppsvekt for en åtteåring. KMI er et mål for vekt i forhold til høyde. 

Med små kommuner menes her under 10 000 innbyggere. Store kommuner er definert som kommuner med over 50 000 innbyggere.

Mors utdanning ser ut til å spille en viss rolle

Da forskerne analyserte tallene videre, fant de at mødrenes utdanning spiller en viss rolle. Når de sammenliknet små og store kommuner og bare så på gruppen barn av mødre med lav utdanning, fant de at i små kommuner veide disse barna mer enn de som bodde i større kommuner. De fant ikke tilsvarende kommuneforskjeller blant barna som hadde mødre med videregående skole eller høyere utdanning. 

Totalt hadde 16 prosent av barna mødre med lav utdanning.

Usikker forklaring

- Hvorfor er det høyere risiko for overvekt blant barn i små kommuner?

- I internasjonal forskning diskuteres betydningen av nærmiljøet, som for eksempel transport og tilbudet av friluftsaktiviteter. Tall fra Barnevekststudien i 2012 viser at færre barn syklet og gikk til skolen i små kommuner enn i større kommuner. Likevel er det usikkert om dette kan forklare forskjeller i vekt, sier stipendiat Anna Biehl ved Folkehelseinstituttet og Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-øst, Sykehuset i Vestfold. Biehl er førsteforfatter på studien.

Representativ for hele landet

Studien omfatter nesten 3200 åtteåringer fordelt på 125 skoler over hele landet. Oppslutningen var høy, cirka 90 prosent av barn/foreldre som ble spurt, deltok.

- Dette betyr at vi for første gang har en studie som er landsrepresentativ, og der deltakerne er veid og målt av helsesøstre. Studien har gitt oss kunnskap om hvordan overvekt og fedme fordeler seg blant barn i Norge, fordelt etter geografi og foreldres utdanningsnivå, sier Biehl. 

Liknende studier bygger ofte på mindre representative data eller på opplysninger hentet fra spørreskjema og er derfor ikke like pålitelige.

Referanse

Biehl A., Hovengen R., Grøholt, EK., Hjelmesæth J., Strand B.H., Meyer H.E. Adiposity among children in Norway by urbanity and maternal education: a nationally representative study. BMC Public Health 2013, 13:842.