Hopp til innhold

Streptokokker (Streptococcus pyogenes)

Publisert Oppdatert

FHI bidrar til nasjonal epidemiologisk overvåking over forekomst av systemisk infeksjon samt ved utbruddsetterforskning.

FHI bidrar til nasjonal epidemiologisk overvåking over forekomst av systemisk infeksjon samt ved utbruddsetterforskning.


FHI har referansefunksjon for Streptococcus pyogenes, i kortform gruppe A streptokokker (GAS). Systemisk GAS-sykdom er meldingspliktig til MSIS som beskrevet i meldingskriterier for sykdommer i MSIS.

Isolater fra systemisk infeksjon skal sendes inn. Alle prøver skal sendes inn sammen med utfylt rekvisisjonsskjema.

Alle innsendte GAS-stammer genotypes ved sekvensering av emm-genet. Helgenomsekvensering er etablert og brukes til identifikasjon og genotyping. Isolatene blir undersøkt for antibiotikaresistens i overvåkningsøyemed (og publisert i NORM).