Hopp til innhold

Pneumokokker (Streptococcus pneumoniae)

Publisert

Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for Streptococcus pneumoniae (pneumokokker).

Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for Streptococcus pneumoniae (pneumokokker).


Referansefunksjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjon for Streptococcus pneumoniae (pneumokokker). Systemisk pneumokokksykdom er meldingspliktig til MSIS som beskrevet i meldingskriterier for sykdommer i MSIS).

Isolater fra pasienter med systemisk pneumokokksykdom skal sendes referanselaboratoriet. Penicillinresistente isolater fra ikke-sterile prøvematerialer mottas også. I spesielle tilfeller kan det etter avtale være aktuelt med analyser fra annet prøvemateriale.

Laboratoriet gjør identifikasjon og karakterisering av pneumokokk-isolater, og utfører antistoffmålinger.

FHI mottar serum/plasma til undersøkelse av antistoffnivå mot pneumokokker for følgende to pasientgrupper:

  • Pneumokokkvaksinerte på grunn av splenektomi. Analysen bør gjøres 3 år etter vaksinasjon hvis splenektomi ble utført av hematologiske grunner, og 5 år etter vaksinasjon hvis splenektomi ble utført av annen årsak.
  • Andre pneumokokkvaksinerte med immunsvikt

Undersøkelse av antistoffnivå utføres ved «in house» ELISA IgG mot Pneumovax som inneholder en blanding av 23 enkeltserotyper.