Hopp til innhold

Coronavirus med alvorlig utbruddspotensiale

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for Coronavirus med alvorlig utbruddspotensiale.

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for Coronavirus med alvorlig utbruddspotensiale.


Referansefunksjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har nasjonal referansefunksjon for coronavirus med alvorlig utbruddspotensialesom en del av nasjonal beredskap og overvåking. Dette omfatter SARS-CoV, SARS-CoV-2 og MERS-CoV. FHI har en sentral rolle i identifikasjon av importerte enkelttilfeller og smittede nærkontakter for å hindre videre smittespredning gjennom effektive smittevernstiltak.

SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) som forårsaker COVID-19

I forbindelse med omfattende utbrudd av COVID-19 i 2020 har Folkehelseinstituttet etablert diagnostikk og overvåkning for SARS-CoV-2. Informasjon om diagnostikk og prøvetaking er gitt på egne sider:

Infeksjon med SARS-CoV-2 er melde- og varslingspliktig.

All informasjon om COVID-19 og SARS-CoV-2:

SARS-Coronavirus (SARS-CoV)

SARS CoV var årsak til et utbrudd med alvorlig lungebetennelse i 2003-2004. Siden utbruddet i 2004 har det ikke vært rapportert om nye tilfeller med SARS-CoV.

MERS-Coronavirus (MERS-CoV)

Infeksjon med MERS-CoV er melde- og varslingspliktig. Kriterier for melding er laboratoriepåvisning eller et klinisk forenlig tilfelle med epidemiologisk tilknytning. Ved mistanke om MERS-CoV bør kommuneoverlegen og smittevernvakten ved FHI varsles selv om tilfellet ikke er bekreftet.

Mer informasjon om hvem som bør prøvetas og hvordan er gitt på egen temaside om MERS-Coronavirussykdom i artikkelen Diagnostikk og tester for MERS

FHI mottar primærprøver fra pasienter med mistanke om infeksjon med MERS-CoV samt i forbindelse med smitteoppsporing av nærkontakter. Dersom diagnostikk utføres ved andre laboratorier bør prøvene sendes Folkehelseinstituttet for verifisering/avkreftelse.

FHI kan motta prøver til direktepåvisning (PCR) i luftveisprøver og i serum. Avdeling for virologi ved St. Olav utfører også MERS-CoV PCR.

Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle relevante kliniske opplysninger. Annen relevant luftveisdiagnostikk bør utføres ved primærlaboratoriene, og ved behov kan noe utvidet luftveisdiagnostikk utføres ved FHI. Det er viktig at FHI varsles før slike prøver sendes for MERS-CoV-diagnostikk.

Serumprøve for direkte viruspåvisning bør tas i løpet av de første 10-12 dagene etter symptomstart. 

Følgende analyser kan utføres

  • Påvisning av virus ved in-house PCR
  • Påvisning av virus ved kommersiell PCR (RealStar MERS-CoV RT-PCR)