Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Koronavirus med alvorlig utbruddspotensiale»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Koronavirus med alvorlig utbruddspotensiale

Koronavirus med alvorlig utbruddspotensiale

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for koronavirus med alvorlig utbruddspotensiale.

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for koronavirus med alvorlig utbruddspotensiale.


Innhold på denne siden

Referansefunksjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har nasjonal referansefunksjon for koronavirus med alvorlig utbruddspotensiale som en del av nasjonal beredskap og overvåking. Dette omfatter SARS-CoV, SARS-CoV-2 og MERS-CoV. FHI har en sentral rolle i identifikasjon av importerte enkelttilfeller og smittede nærkontakter for å hindre videre smittespredning gjennom effektive smittevernstiltak.

SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) som forårsaker COVID-19

I forbindelse med den pågående COVID-19 pandemien har Folkehelseinstituttet etablert rådgivning og overvåkning av SARS-CoV-2. Informasjon om diagnostikk og prøvetaking er gitt på egne sider:

Infeksjon med SARS-CoV-2 er melde- og varslingspliktig.

All informasjon om COVID-19 og SARS-CoV-2:

SARS-Coronavirus (SARS-CoV)

SARS-CoV var årsak til et utbrudd med alvorlig lungebetennelse i 2003-2004. Siden utbruddet i 2004 har det ikke vært rapportert om nye tilfeller med SARS-CoV.

MERS-Coronavirus (MERS-CoV)

Infeksjon med MERS-CoV er melde- og varslingspliktig. Kriterier for melding er laboratoriepåvisning eller et klinisk forenlig tilfelle med epidemiologisk tilknytning. Ved mistanke om MERS-CoV bør kommuneoverlegen og smittevernvakten ved FHI varsles selv om tilfellet ikke er bekreftet.

Mer informasjon om hvem som bør prøvetas og hvordan er gitt på egen temaside om MERS-Coronavirussykdom i artikkelen Diagnostikk og tester for MERS

FHI mottar primærprøver fra pasienter med mistanke om infeksjon med MERS-CoV samt i forbindelse med smitteoppsporing av nærkontakter. Dersom diagnostikk utføres ved andre laboratorier, bør prøvene sendes Folkehelseinstituttet for verifisering/avkreftelse.

FHI kan motta prøver til direktepåvisning (PCR) i luftveisprøver og i serum. Avdeling for virologi ved St. Olav utfører også MERS-CoV PCR.

Det er nødvendig for valg av analysemetode at første sykdomsdag oppgis, samt reiseanamnese, reisevaksinasjon og alle relevante kliniske opplysninger. Annen relevant luftveisdiagnostikk bør utføres ved primærlaboratoriene, og ved behov kan noe utvidet luftveisdiagnostikk utføres ved FHI. Det er viktig at FHI varsles før slike prøver sendes for MERS-CoV-diagnostikk.

Serumprøve for direkte viruspåvisning bør tas i løpet av de første 10-12 dagene etter symptomstart. Serologisk diagnostikk er ikke lenger et tilbud ved FHI, men prøven kan sendes Folkhälsomyndigheten i Stockholm etter avtale.

Følgende analyser kan utføres

  • Påvisning av virus ved in-house PCR
  • Påvisning av virus ved kommersiell PCR (RealStar MERS-CoV RT-PCR)

Historikk

22.10.2021: Rettet opp i lenker og gjort små språklige endringer