Hopp til innhold

Skogflåttencefalittvirus (TBE-virus)

Publisert

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for skogflåttencefalittvirus (TBE-virus).

Folkehelseinstituttet har nasjonal referansefunksjon for skogflåttencefalittvirus (TBE-virus).


Referansefunksjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har nasjonal referansefunksjon for skogflåttencefalittvirus (TBE virus).

Infeksjon med TBE-virus er nominativt meldepliktig til MSIS i gruppe A under «virale infeksjoner i sentralnervesystemet» under diagnosen «encefalitt».

Laboratoriet mottar serum og spinalvæske fra pasienter med mistanke om TBE både til primærdiagnostikk og prøver fra primærlaboratorier for konfirmerende og supplerende undersøkelser. Serum og spinalvæske bør tas av alle. Ved mistanke om akutte tilfeller kan urinprøve være et supplerende prøvemateriale. I noen tilfeller kan det være aktuelt å undersøke flått for smitte. Ved spørsmål om direkte påvisning av virus (PCR) bør det tas kontakt med laboratoriet før forsendelse slik at prøven kan behandles så raskt som mulig uten at den fryses først, eventuelt sendes på tørris, slik at den ikke fryses og tines flere ganger. TBE-virus er spesielt utsatt for degenering ved unødvendig langvarig lagring og fryse-tining.

Følgende analyser kan utføres

  • Påvisning av IgM EIA (Enzygnost Anti-TBE Virus IgM), EIA (Serion TBE Virus IgM) og IIF (Euroimmun Anti-TBE Virus IgM)
  • Påvisning av IgG EIA (Enzygnost Anti-TBE Virus IgG) EIA (Serion TBE Virus IgG) IIF (Euroimmun Anti-TBE Virus IgG)
  • Påvisning av virus med in-house RT-PCR og nested RT-PCR
  • Pyrosekvensering og Sanger-sekvensering
  • Flått kan undersøkes med realtime og nested RT-PCR og Sanger-/pyrosekvensering

Innhold på denne siden

Akkreditering ved FHI

Du finner mer informasjon om hvilke metoder som er akkreditert, i artikkelen Akkreditering ved Folkehelseinstituttet