Hopp til innhold

Difteri (Corynebacterium diphtheriae)

Publisert

Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for difteri.

Folkehelseinstituttet har referansefunksjon for difteri.


Referansefunksjon

Folkehelseinstituttet (FHI) har referansefunksjon for difteri Corynebacterium diphtheriae.

Oppgaven er å ha oversikt over forekomst av infeksjoner forårsaket av C. diphtheriae (både toksigene og non-toksigene stammer). I tillegg er det et bidrag til nasjonal epidemiologisk overvåking i vaksinasjonsprogrammet. Difteri er meldingspliktig til MSIS i tråd med meldingskriterier for sykdommer i MSIS.

Alle kliniske isolat skal sendes inn i renkultur. FHI mottar i tillegg serum/plasma til undersøkelse av immunitet mot difteri ved klinisk mistanke om difteri samt mulig vaksinesvikt/manglende vaksinasjon og når revaksinasjon kan være kontraindisert.

Alle innsendte isolater blir identifisert ved fenotypiske tester og undersøkt for toksingener ved PCR. Antistoffundersøkelser gjøres ved en «in house» toksinnøytralisasjonstest ved bruk av Veroceller.

Akkreditering ved FHI

Du finner mer informasjon om hvilke metoder som er akkreditert, i artikkelen Akkreditering ved Folkehelseinstituttet