Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Denguefebervaksine»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Denguefebervaksine

Denguefebervaksine -veileder for helsepersonell

Sykdommen denguefeber er på fremmarsj og forekommer i store deler av verden, særlig tropiske og sub-tropiske strøk.

Sykdommen denguefeber er på fremmarsj og forekommer i store deler av verden, særlig tropiske og sub-tropiske strøk.


Innhold på denne siden

Sykdommen denguefeber

Denguefeber er en virussykdom som overføres med mygg. Denguefeber skyldes denguevirus (DENV) som er et arbovirus i slekten flaviviridae. Fire serotyper av viruset er kjent (DEN-1, DEN-2, DEN-3 og DEN-4). Infeksjon med en serotype gir livslang immunitet mot samme serotype, men ikke mot andre.

Symptombildet varierer fra asymptomatisk infeksjon (vanligst) til svært alvorlig forløp. Man er særlig utsatt for alvorlig denguefeber ved reinfeksjon med en annen serotype enn ved første infeksjon.

Vaksine mot denguefeber

Qdenga er den eneste vaksinen mot denguefeber som foreløpig er tilgjengelig i Norge. Den er godkjent til bruk hos personer over fire år, og kan gis uavhengig av om personen tidligere har gjennomgått dengueinfeksjon eller ikke [1]. Qdenga er en tetravalent vaksine som i tillegg til levende svekket DENV-2-virus inneholder levende svekket DENV-2-virus som er genetisk modifisert til å uttrykke overflateprotein (kappeprotein E) fra de tre andre serotypene. Vaksinen skal beskytte mot infeksjon med alle de fire denguevirus serotypene, men beskyttelsen er i studier vist å være best mot DENV-2 og svakest mot DENV-3 og DENV-4 [2].

Vaksinens sikkerhet og effekt hos barn og ungdom er undersøkt i en studie i Asia og Latin Amerika (TIDES-studien) [2, 3]. Det er lite kunnskap om effekt og sikkerhet dersom dose to utsettes eller ikke tas.

Denguefebervaksine har ATC-kode J07B X04 og SYSVAK-kode DEN04. Fullstendig preparatomtale (SPC) finnes ved søk på vaksinens produktnavn eller ATC-kode på legemiddelsøk på Legemiddelverkets nettsider. 

Historisk bakgrunn

Den første vaksinen mot denguefeber (Dengvaxia) ble godkjent av Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) i 2018, men den er ikke tilgjengelig i Norge. Dengvaxia er en levende svekket vaksine som kun kan gis til personer 6-45 år som tidligere har gjennomgått dengueinfeksjon (dokumentert med positiv test) [4]. Opprinnelig ble Dengvaxia godkjent til bruk for personer over 9 år i endemiske områder. Filippinene var det første landet som tok vaksinen i bruk i større omfang og vaksinerte om lag 830 000 barn. I 2017 ble det klart at risikoen for sykehusinnleggelse for denguefeber var noe høyere blant barn som ved vaksinasjonstidspunktet ikke tidligere hadde gjennomgått denguefeber.

Dette førte til stor usikkerhet i befolkningen og et tap av tiltro til myndighetene og vaksinasjonsprogrammene, som medførte at vaksinasjonsdekningen for andre sykdommer falt betraktelig på Filippinene [5]. Produsenten kunngjorde deretter at Dengvaxia kunne forårsake "mer alvorlig sykdom" hos de som ikke har hatt tidligere dengue-infeksjon, og indikasjon for vaksinering ble begrenset til de som tidligere hadde gjennomgått dengueinfeksjon [6, 7].

Indikasjoner

Forebygging av denguefeber, fra 4 års alder.

FHI vurderer at bruk kan overveies for reisende til områder hvor denguefeber er utbredt. Vaksinen bør især vurderes for personer som tidligere har hatt denguefeber.

Vaksine erstatter ikke myggstikkbeskyttelse. Myggstikk kan unngås ved påkledning, myggmidler og impregnerte myggnett. Husk at mygg som sprer denguefeber stikker hele døgnet. Mer om myggstikkbeskyttelse:

Kontraindikasjoner

Hypersensitivitet mot noen av innholdsstoffene eller reaksjon på tidligere dose av vaksinen.

Medfødt eller ervervet immunsvikt, inkludert immunsupprimerende behandling som cytostatika eller høydose steroider (20 mg/d eller 2 mg/kg /d prednison i to uker eller mer) siste fire uker før vaksinasjon – som for andre levende, svekkede vaksiner.

Personer med symptomatisk HIV-infeksjon eller asymptomatisk HIV-infeksjon med tegn til nedsatt immunfunksjon.

Graviditet og amming

Vaksinen er kontraindisert ved graviditet. Det anbefales å vente med graviditet til minst 4 uker etter vaksinering, og som for andre levende vaksiner anbefales det å bruke sikker prevensjon i denne perioden.

Vaksinen er kontraindisert ved amming. Det er usikkert om Qdenga utskilles i morsmelk og en evt. risiko for barnet kan derfor ikke utelukkes. 

Bivirkninger

Vanligste rapporterte bivirkninger er smerter ved injeksjonsstedet, hodepine, myalgi, erytem ved injeksjonsstedet, sykdomsfølelse og feber.

Bivirkningene presenterer vanligvis i løpet av de første to dagene, er milde til moderate, kortvarige (1-3 dager) og mindre vanlige etter andre dose.

Kortvarig viremi med forbigående symptomer som hodepine og muskelsmerter er observert etter vaksinering. I en klinisk studie ble dette observert hos 49 % av studiedeltagere som ikke tidligere hadde hatt denguefeber, 16 % av studiedeltagere som hadde hatt denguefeber tidligere, og svært sjeldent etter andre dose [8].

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking, og eventuelle bivirkninger bør registreres på melde.no.

Anbefalt vaksinasjonsregime

To doser à 0.5 mL med 3 måneders intervall. Det er foreløpig ikke kjent om det er nødvendig med boosterdose. Det er lite data om effekt og sikkerhet av bare en dose, så det anbefales å fullføre vaksinasjonsregimet.

Vaksinen skal settes subkutant (s.c.) i deltoidregionen. Vaksinen skal ikke blandes med andre vaksiner eller legemidler i samme sprøyte.

Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking. Preparatomtalen angir at Qdenga kan gis samtidig som gulfebervaksine og hepatitt A vaksine. Det anbefales ikke samtidig vaksinering med andre vaksiner. Andre vaksiner bør først gis når eventuelle bivirkninger fra denguevaksinen har gått over, intervallet bør være minimum 7 dager.  Mellom to levende virusvaksiner til injeksjon bør det gå minst fire uker hvis de ikke settes samtidig.

Varighet av beskyttelse og behov for boosterdoser

Ukjent.

Bestilling og utlevering av vaksine

Det er ingen refusjonsordning for vaksiner mot denguefeber. Oversikt over tilgjengelige preparater og priser blir kontinuerlig oppdatert på nettsiden Preparater og priser (FHI).

Aktuelle lenker

Referanser

  1. EMA, Qdenga. Public assessment report. , in Committee for Medicinal Products for Human Use CHMP, Editor. 2022.
  2. Biswal, S., et al., Efficacy of a Tetravalent Dengue Vaccine in Healthy Children and Adolescents. New England Journal of Medicine, 2019. 381(21): p. 2009-2019.
  3. Biswal, S., et al., Efficacy of a tetravalent dengue vaccine in healthy children aged 4–16 years: a randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. The Lancet, 2020. 395(10234): p. 1423-1433.
  4. EMA, Dengvaxia epar medicine overview. 2021.
  5. Wilder-Smith, A., S. Flasche, and P.G. Smith, Vaccine-attributable severe dengue in the Philippines. The Lancet, 2019. 394(10215): p. 2151-2152.
  6. Larson, H.J., K. Hartigan-Go, and A. de Figueiredo, Vaccine confidence plummets in the Philippines following dengue vaccine scare: why it matters to pandemic preparedness. Human Vaccines & Immunotherapeutics, 2019. 15(3): p. 625-627.
  7. Lasco, G. and V.G. Yu, Communicating COVID-19 vaccines: lessons from the dengue vaccine controversy in the Philippines. BMJ Global Health, 2021. 6(3): p. e005422.
  8. EMA, Qdenga: EPAR - Product information. 2022.

 

Historikk

09.05.2023: Lagt inn lenke til smittevenveilederen