Hopp til innhold

Vaksiner til personer som tar stoff med sprøyter

Publisert

Anbefalinger om vaksiner til personer som tar stoff med sprøyter.

Anbefalinger om vaksiner til personer som tar stoff med sprøyter.


Anbefalte vaksiner til personer som tar stoff med sprøyter

Injeksjon av stoff medfører risiko for infeksjoner ved bruk av urene sprøyter og sprøyteutstyr, inkludert hepatitt B, hepatitt A og sporeformende bakterier som Clostridium tetani og Bacillus anthracis. Les mer i kapittel om personer som tar stoff med sprøyter og smittevern i Smittevernveilederen for helsepersonell (FHI).

  • Stoffbrukere anbefales hepatitt A- og B-vaksine [1]. Om mulig bør det gjøres serologisk undersøkelse før vaksinasjon, men første dose kan settes i påvente av serologiresultater. Utgifter til vaksine for hepatitt A og hepatitt B til denne gruppen refunderes av Folketrygden. Kombinasjonsvaksine kan være aktuelt.
  • Boosterdose (oppfriskningsvaksinasjon) med stivkrampe-, difteri, kikhoste - og poliovaksine bør gis hvert 10 år.
  • Personer som tar stoff med sprøyter kan også ha økt risiko for invasiv pneumokokksykdom og 23-valent pneumokokkvaksine kan være aktuelt etter en individuell vurdering.
  • Noen kan også falle inn under en eller flere av risikogruppene for alvorlig influensasykdom. De bør da tilbys årlig sesonginfluensavaksine.

Referanser

Om artikkelen / endringshistorikk

Innhold på denne siden