Hopp til innhold

Veileder

Vaksinasjonsveilederen for helsepersonell (Vaksinasjonsboka)

Veilederen inneholder informasjon om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper. Oppdateringer skjer fortløpende. Papirutgaven fra 2014 er utdatert.

Vaksinasjonsveilederen

Veilederen inneholder informasjon om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet, vaksinasjonsprogrammene i Norge og vaksinasjon av spesifikke grupper. Oppdateringer skjer fortløpende. Papirutgaven fra 2014 er utdatert.

Søk i publikasjonen

Generelt om vaksiner, vaksinasjonsvirksomhet og vaksinasjonsprogram

 1. Immunitet og hvordan vaksiner virker

 2. Bestilling og utsending av vaksiner, immunglobuliner og sera

 3. Lover og regler ved vaksinasjon

 4. Praktisk info om vaksinasjon

 5. Hvor tidlig kan vaksiner gis?

 6. Intervaller mellom vaksinedoser

 7. Vurdering av kontraindikasjoner

 8. Når noe er gjort feil

 9. Bivirkninger etter vaksinasjon

 10. Barnevaksinasjonsprogrammet

 11. Barnevaksinasjonsprogram i ulike land og tilpasning til norsk program

 12. Influensavaksinasjonsprogrammet

 13. Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK

 14. Vaksineberedskap

Vaksinasjon i ulike livsfaser

 1. Vaksinasjon av premature

 2. Vaksinasjon av gravide og ammende

 3. Vaksinasjon av tidligere uvaksinerte voksne

 4. Oppfriskningsvaksinasjon av voksne

 5. Vaksinasjon av personer 65 år og eldre

Vaksinasjon ved sykdom

 1. Om vaksinasjon av personer med ulike sykdommer/tilstander

 2. Vaksinasjon av personer med allergi

 3. Vaksinasjon og samtidig bruk av andre legemidler

 4. Vaksinasjon ved immunsvikt

 5. Vaksinasjon ved kreft

 6. Vaksinasjon og manglende miltfunksjon

 7. Vaksinasjon ved nevrologisk sykdom/tilstand

 8. Vaksinasjon ved blødersykdom (hemofili)

 9. Vaksinasjon ved nyresvikt, leversykdom eller reumatisk sykdom

 10. Vaksinasjon og kromosomavvik

Reisevaksinasjon

 1. Reisevaksinasjon

Yrkesvaksinasjon

 1. Yrkesvaksinasjon

Grupper med behov for visse vaksiner

 1. Vaksiner til personer som tar stoff med sprøyter

 2. Vaksiner til menn som har sex med menn (msm)

 3. Vaksiner til flyktninger og asylsøkere

Vaksiner mot de enkelte sykdommene A-Å

Skjemaer

 1. Skjemaer for vaksinasjonsvirksomhet

Lenker om vaksiner og vaksinasjon

 1. Lenker om vaksiner og vaksinasjon

Ord og uttrykk

 1. Vanlige forkortelser og uttrykk

Om veilederen

 1. Om vaksinasjonsveilederen

Oppdateringer

 1. Oppdateringslogg for Vaksinasjonsveilederen

Kunnskapsgrunnlag for influensavaksinasjon

 1. Kunnskapsgrunnlaget for influensavaksinasjon

 2. Effekt av influensavaksine

 3. Sikkerhet ved bruk av influensavaksine

 4. Influensavaksine til gravide

 5. Influensavaksine til helsepersonell

 6. Influensavaksine til svinerøktere