Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Veggedyrangrep»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Veggedyrangrep

Veggedyrangrep - veileder for helsepersonell

Veggedyr er et blodsugende, vingeløst insekt som er tett knyttet til mennesker. Stikkene kan gi kløe og irritasjon, og infestasjoner kan være svært psykisk belastende for de som rammes. Bekjempelser bør utføres av profesjonelle skadedyrbekjempere med giftfrie metoder.

Veggedyr er et blodsugende, vingeløst insekt som er tett knyttet til mennesker. Stikkene kan gi kløe og irritasjon, og infestasjoner kan være svært psykisk belastende for de som rammes. Bekjempelser bør utføres av profesjonelle skadedyrbekjempere med giftfrie metoder.


Generelt om veggedyr

Veggedyr (Cimex lectularius) var tidligere vanlig i mange områder av Norge, men ved hjelp av kjemiske insektmidler ble de nesten utryddet i perioden 1950 til 2000. De siste 20 år har forekomsten av veggedyr igjen økt på grunn av utviklet veggedyrresistens mot insektmidler, økt reiseaktivitet og mangelfulle bekjempningsrutiner.

Selv om veggedyrets primære vert og næringskilde er mennesker, kan de også suge blod av andre pattedyr som flaggermus, katt, kanin og hund, og fugler.

Veggedyret er rødbrunt med oval og sterkt flattrykt kroppsform. Som voksent er det 4-5 mm langt og 3 mm bredt, mens en nyklekket nymfe er 1 mm og hvit. Når veggedyret suger blod, svulmer det kraftig opp og får en mørkere farge. De suger blod i 5-20 minutter og vender raskt tilbake til skjulesteder etter måltidet der fordøyelse, utvikling og reproduksjon foregår. Blodsugingen foregår vanligvis om natten og på steder med bar hud.

Veggedyret går igjennom fem nymfestadier før de blir voksne, og de må spise blod minst en gang for å gå fra et slikt utviklingsstadium til neste. Ved optimal temperatur for utvikling, som er 27°C og med rikelig tilgang til blod, vil livssyklus ta 1 måned. Ved 22°C tar dette 2 måneder.

De oppholder seg først og fremst på plasser hvor mennesker hviler (i seng eller sofa) der de gjemmer seg i tilgjengelige sprekker og små hulrom. Når det blir mange dyr til stede, kan veggedyrene også ha tilholdssted andre steder som på baksiden av skap og bilder, i sprekker i panel og bak lister ved gulv, tak, dører og vinduer, bak løsnet tapet, i stikkontakter og ved ledninger og rør. På tilholdsstedene kan man finne tomme huder, egg og mørke ekskrementflekker i tillegg til veggedyrene selv. Veggedyr utskiller en karakteristisk lukt, og når det er mange dyr til stede, kan man lukte dem.

Veggedyr spres typisk med bagasje under reise og ved transport av brukte møbler og annet innbo. De forekommer gjerne på steder hvor det er stor gjennomtrekk av mennesker, som hoteller, campinghytter, ungdomsherberger, studenthjem og passasjerbåter. Herfra transporteres veggedyrene gjerne til andre overnattingssteder eller private hjem. Når veggedyr først har etablert seg i et rom, kan de på egenhånd spre seg til flere rom eller andre boenheter i samme bygning ved å krype via rørgjennomføringer, ventilasjonskanaler, døråpninger og lignende.

Inkubasjonstid

Det er individuell forskjell på hvor lang tid det tar fra mennesker blir stukket til en eventuell reaksjon kommer. Reaksjonen kan komme umiddelbart etter at man er stukket eller først etter noen dager eller uker. Ved gjentatte stikkepisoder kan reaksjonen komme raskere og bli kraftigere.

Symptomer/ Forløp

Når veggedyret suger blod, stikker det munndelene som er formet til en tynn lansett, inn i huden. Selve stikket utføres smerteløst og oftest på bar hud, f.eks. armer, ben og hals som ligger utenfor dynen når man sover. Det er stor individuell forskjell på menneskers følsomhet for veggedyrstikk. Noen utvikler kraftige, kløende merker, andre får liten reaksjon og noen får ingen reaksjon i det hele tatt. Stikkene kan være svært irriterende, og hvis man klør mye på dem kan dette føre til sekundære infeksjoner. I tillegg til selve stikkreaksjonene vil tilstedeværelsen av veggedyrene i seg selv kunne medføre en psykisk belastning i form av søvnmangel, angst og depresjon. En rekke patogene mikroorganismer er funnet i veggedyr, men det er ikke vist at disse kan overføres til mennesker.

Diagnostikk

De sorte, blanke ekskrementene som avsettes som flekker i skjulestedene, er ofte enklest å finne, og det er derfor lurt å se etter disse oppunder sengebunnen og i andre skjulesteder. Hvis veggedyr oppdages i ett rom, er det viktig å sjekke senger, sofaer o.l. også andre steder i huset for å se om flere rom må behandles. I boligblokker bør det når det påvises veggedyr i en leilighet, også gjennomføres veggedyrinspeksjon i nærliggende leiligheter for å raskt og synkront få avdekket og behandlet infestasjoner som har spredd seg i bygningen.

Forekomst i Norge

Veggedyr kan finnes innendørs i hele Norge. I perioden 2016 til 2019 var det årlig rundt 3000 bekjempelser av dette skadedyret i Norge. Under pandemien gikk antall bekjempelse ned med over 1000 per år, mens det i 2022 igjen var en økning i antall bekjempelser.

Behandling

Veggedyrstikk kan forårsake kløe som kan behandles med kløestillende, eventuelt antiallergiske midler. Ved lettgradige sekundære hudinfeksjoner bør såret renses. Utbredt lokal sårinfeksjon eller sårinfeksjon med påvirket allmenntilstand, behandles med systemisk antibiotika. Økt kunnskap om veggedyr og vellykket bekjempelse vil redusere den psykiske belastning hos de som rammes av infestasjon.

Forebyggende tiltak

Ved overnatting på hotell og lignende, er det før innflytting, en fordel å undersøke senga for mørke ekskrementflekker og dyr. Bruk f.eks. lommelykta på mobilen og se etter spor i sprekker og under tekstilkanter der. Ikke flytt inn på rom som har spor etter veggedyr i senga. Under oppholdet bør bagasjen holdes mest mulig lukket og vekk fra senga for å minimere risiko for at veggedyr kan komme inn i denne. Hvis man etter en overnatting mistenker at det var veggedyr på stedet, kan det være lurt å kulde- eller varmebehandle bagasjen når man kommer hjem. Veggedyr dør eksempelvis ved eksponering for -18°C i 3 døgn eller +50°C i et par timer. Man bør også vurdere slik behandling av brukte senger, sofaer, hvilestoler o.l. som man tar inn i huset.

Tiltak ved påvist veggedyrinfestasjon

Effektiv veggedyrbekjempelse kan være vanskelig å gjennomføre, og det vil derfor være fordelaktig å søke profesjonell hjelp fra skadedyrfirma til dette. Tips om kjøp av skadedyrbekjempelse finnes her:

Når veggedyr opptrer i hoteller, studentbyer, boligblokker og andre større eiendommer med flere boenheter, må bekjempelsen gjøres koordinert og samlet for hele bygningen for at resultatet skal bli vellykket. Dette kalles byggomfattende bekjempelse og krever at minimum tilstøtende boenheter over, under og til siden inspiseres for å avdekke utbredelsen av veggedyr i bygningen. Dersom man kun inspiserer og behandler en leilighet i en blokk, kan eventuelle infestasjoner i naboleiligheter utvikle seg videre og gi mulighet for reinfestasjon tilbake til den behandlede leiligheten. Fravær av byggomfattende bekjempelser er en viktig årsak til at veggedyrproblemer vedvarer i bygninger med mange boenheter. Her er mer info om byggomfattende bekjempelse:

For å lykkes med en bekjempelse, må som oftest flere tiltak kombineres tilpasset den gjeldende situasjonen gjennom det som kalles integrert skadedyrkontroll (IPM). Innledningsvis kan grundig støvsuging utføres for å fjerne lett tilgjengelige dyr. Mulig infiserte gjenstander kan kulde- eller varmebehandles i f.eks. dypfryser, frysekontainer, varmetelt, varmeskap eller badstue, og det er da viktig å sørge for at hele gjenstanden oppnår tilstrekkelig lav eller høy temperatur over lang nok tid for å drepe skadedyrene. Vifte- og varmeapparatsystemer brukes noen ganger til å varmebehandle hele rom, leiligheter eller bygninger. Overflater på f.eks. vegger, senger og møbler samt mindre hulrom kan behandles med damp fra steamermaskiner. Tørkepulver, som tørker ut veggedyr når de får dette på seg, kan legges ut på strategiske steder der insektene oppholder seg eller beveger seg over. Etter behandling bør pulveret fjernes fordi det kan virke irriterende på menneskers hud, slimhinner og luftveier.

Ved bekjempelse av veggedyr skal det ikke brukes kjemikalier som påvirker nervesystemet deres. Det er stor grad av resistens mot slike pesticider, og giften kan også utgjøre en helserisiko i et innendørs miljø. Giftfrie bekjempningsalternativer skal benyttes både fordi effekten av disse er bedre og de er tryggere for helse og miljø.

Etter en bekjempelse bør det gjennomføres grundig inspeksjon av lokaliteten for å forsikre seg om at infestasjon er utryddet. Dette kan utføres ved visuell inspeksjon av senger og andre utsatt objekter eller ved utplassering av veggedyrfeller.

Mer detaljer om veggedyrbekjempelse finnes her:

Meldingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS.

Historikk

17.02.2023: Kapittelet er revidert og oppdatert