Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Snive og melioidose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Snive og melioidose

Snive og melioidose - veileder for helsepersonell

Snive og melioidose er beslektede sykdommer og kan gi sykdom hos både dyr og mennesker.

Snive og melioidose er beslektede sykdommer og kan gi sykdom hos både dyr og mennesker.


Innhold på denne siden

Sykdommene skyldes ulike arter av Burkholderia-bakterien og gir liknende sykdomsbilde, men har ulike smittebakgrunn. Begge sykdommene har potensial som biologisk stridsmiddel i en krigs- eller terrorsituasjon mot mennesker. Snive er en sjelden forekommende sykdom hos mennesker, og det er ikke rapportert humane epidemier. Melioidose er mer vanlig hos mennesker.

Om snive

Snive er en zoonose som forårsakes av bakterien Burkholderia mallei (tidligere kalt Pseudomonas mallei). Sykdommen ble første gang beskrevet hos dyr i 1782, og overføring til mennesker ble påvist på 1830-tallet. Bakterien ble identifisert i 1886. Bakterien er først og fremst patogen hos hester, esler og muldyr, men kan også ramme geit, katter og marsvin. Storfe angripes ikke. Sykdomsbildet likner tuberkulose med knuter i lunge og neseslimhinne. Ulcerasjon i nesen forårsaker snueliknende sekresjon, derav navnet ”snive” som betyr snue. Sykdom hos hesten er vanligvis kronisk. Mennesker kan i sjeldne tilfeller smittes ved kontakt med infiserte dyr og ved inhalasjon av smittestoffet. Sykdom rammer hovedsakelig personer med kontakt med hester. Spredning av snive ble brukt som et biologisk stridsmiddel i den annen verdenskrig mot hester. Sykdommen kan i dag forekomme blant husdyr i Øst-Europa, Midtøsten, Afrika, Asia og Sør- og Mellom-Amerika. I Norge har man ikke hatt tilfelle av snive hos hester siden 1889.

Om melioidose

Melioidose forårsakes av bakterien Burkholderia pseudomallei (tidligere kalt Pseudomonas pseudomallei). Sykdommen ble første gang beskrevet i 1911. Bakterien finnes i forurenset vann og jordsmonn og spres til mennesker vanligvis gjennom direkte kontakt med disse kildene. Sykdommen er vanligst i nordøst-Thailand og nordlige Australia, men er også endemisk i andre asiatiske land som Vietnam, Kambodsja, Laos, Malaysia, Myanmar og Kina. Den forekommer sporadisk i Sentral- og Sør-Amerika, Midtøsten og flere afrikanske land. Sykdommen kalles også Whitmores sykdom eller Nightcliff gardener's disease. Under Vietnamkrigen utviklet en del amerikanske soldater sykdommen. Etter flodbølgekatastrofen i landene rundt det indiske hav i 2004 ble sykdommen diagnostisert hos flere overlevende, også fra Norden. Turister er generelt lite risikoutsatt.

Smittemåte

Snive: Direkte kontakt via hud eller slimhinner med infiserte dyr. Person til person-smitte har blitt rapportert.

Melioidose: Direkte hudkontakt via ofte skadet hud med forurenset jordsmonn eller vann. Andre smittemåter er inntak av forurenset vann og inhalasjon av forurenset støv. Person til person-smitte er sjeldent, men seksuell smitte og smitte blant injiserende misbrukere har blitt rapportert.

Inkubasjonstid

Varierer med smittemåten fra noen dager til flere år.

Symptomer / Forløp

Begge sykdommene gir et varierende sykdomsbilde avhengig av smittemåten; lokal infeksjon hvor bakterien kommer inn i huden med utvikling av lokale lymfeknutesvulst. Lungemanifestasjoner med utvikling av pneumoni og lungeabscesser.  Sepsisutvikling er vanligvis dødelig i løpet av 7-10 dager og ses vanligvis hos personer med annen alvorlig sykdom, f.eks. hivinfeksjon. Den kronisk formen gir multiple abscesser i flere organer som lever, milt, prostata og muskler.

Diagnostikk   

Agenspåvising ved dyrkning fra blod, urin, sputum eller hudlesjoner. Folkehelseinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for B. mallei og B. pseudomallei.

Forekomst i Norge

Enkelte tilfeller av melioidose er diagnostisert i Norge hos pasienter som er smittet i Sørøst-Asia. Det er ikke rapport tilfeller av snive i Norge i moderne tid.

Behandling 

Antibiotikabehandling i sykehus.

Forebyggende tiltak

Personer med underliggende sykdom som diabetes og hivinfeksjon bør unngå dirkete kontakt med jordsmonn og stillestående vann i områder hvor melioidose er endemisk. Det finnes ingen vaksine mot noen av sykdommene.

Tiltak ved enkelttilfelle

Ingen spesielle tiltak i nærmiljø ved importert tilfelle. Partner bør undersøkes ved melioidose.

Meldings- og varslingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS. Varsling til kommuneoverlege, Folkehelseinstituttet og andre instanser kan være aktuelt ved utbrudd, se Varsling av smittsomme sykdommer .

 

Latin: snive (snue). Walter H. Burkholder (1898-1977, USA), Alfred Whitmore (1876-1946, England), Nightcliff - forstad Darwin, Australia.