Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Pneumocystose»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Pneumocystose

Pneumocystose - veileder for helsepersonell

Pneumocystose er en soppinfeksjon som rammer hovedsakelig immunsvekkede samt kroniske syke og underernærte barn.

Pneumocystose er en soppinfeksjon som rammer hovedsakelig immunsvekkede samt kroniske syke og underernærte barn.


Innhold på denne siden

Om pneumocystose

Pneumocystose er en infeksjon forårsaket av Pneumocystis jiroveci (tidligere kalt Pneumocystis carinii) som tidligere var klassifisert som en protozo, men som nå regnes som en sopp. Den encellete mikroorganismen formerer seg ekstracellulært inne i lungealveolene. Pneumocystose er en sjelden sykdom som rammer immunsvekkede samt kroniske syke og underernærte barn. Sykdommen forekommer som en opportunistisk infeksjon hos immunsvekkede hivsmittede, men er nå mer sjelden etter at effektiv hivbehandling ble tilgjengelig. Asymptomatisk infeksjon tidlig i barndommen er vanlig, og ca. 2/3 av befolkningen har utviklet antistoffer ved 4-års alder.

Pneumocystis carinii ble identifisert og klassifisert som en protozo i 1911 og ble anerkjent som sykdomsfremkallende i begynnelsen av 1950-tallet etter at det i flere land i Europa ble rapportert utbrudd av sykdommen blant underernærte barn på institusjoner. Etter at DNA-analyser ble tilgjengelig sent på 1980-tallet ble organismen klassifisert som en sopp. Først i 2001 ble det klart at Pneumocystis-typen som ga sykdom hos mennesker var en egen art, og denne fikk navnet Pneumocystis jirovecii.

Smittemåte

Ukjent.

Inkubasjonstid

Usikkert, antagelig 2 uker til 4 måneder.

Symptomer og forløp

Sykdomsbildet er pneumoni (Pneumocystis-pneumoni, PCP). Sykdom rammer kun immunsvekkede (f.eks. hivsmittede) og kan medføre økende slapphet, vekttap og tungpusthet over noen uker. Senere mer akutt med økende tungpusthet, tørrhoste og feber. Røntgenbilde av lunger er ofte normalt i tidlig stadium.

Diagnostikk 

Påvisning av P. jirovecii DNA ved PCR eller mikroskopisk undersøkelse i bronkialskyllevæske, indusert sputum eller lungebiopsi.

Forekomst i Norge

Ca. en tredjepart av alle meldte aidspasienter til MSIS siden 1983 har Pneumocystis-pneumoni som initialt aidsdefinerende diagnose. Forekomst hos andre enn aidspasienter er ukjent.

Behandling

Sykehusbehandling. Trimetoprim-sulfamethoxazol i store doser, vanligvis intravenøs behandling.

Forebyggende tiltak

Pentamidin-inhalasjoner, ev. oral antibiotika kan gis profylaktisk til hivsmittede med uttalt immunsvikt og organ- og stamcelletransplanterte pasienter. Det finnes ingen vaksine. 

Meldingsplikt

Meldingspliktig til MSIS kun ved nydiagnostisert aids-sykdom, gruppe A-sykdom.

 

 

Otto Jirovec (1907–1972, Tsjekkia),  Antonio Carini (1872-1950, Brasil)