Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Granuloma inguinale»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Granuloma inguinale

Granuloma inguinale - veileder for helsepersonell

Granuloma inguinale (Donovanose) er en sjelden kronisk ulcerogranulomatøs sykdom på genitalia og i lyske- og anusregionen som vanligvis smitter seksuelt.

Granuloma inguinale (Donovanose) er en sjelden kronisk ulcerogranulomatøs sykdom på genitalia og i lyske- og anusregionen som vanligvis smitter seksuelt.


Innhold på denne siden

Om granuloma inguinale (Donovanose)

Sykdommen forårsakes av bakterien Klebsiella granulomatis. Mennesket er eneste reservoar for denne intracellulære gram-negative bakterien som tidligere ble kalt Calymmatobacterium granulomatis eller Donovania granulomatis. Granuloma inguinale er også kjent som donovanose og granuloma venerum.

Sykdommen ble første gang beskrevet i 1882. Den har vært endemisk i enkelte tropiske og subtropiske områder, blant annet etter utbrudd i Papua Ny-Guinea i begynnelsen av 1920-tallet, i Sør-Afrika på slutten av 1980-tallet og i Australia på 1990-tallet.

Tilfeller av sykdommen rapporteres nå først og fremst fra Papua Ny-Guinea, sentrale deler av Australia, sørlige Afrika, deler av India, Brasil og Karibia. Sporadiske tilfeller både blant menn og kvinner, rapporteres også i Storbritannia (30 tilfeller i 2019) og USA. 

Smittemåte

Direkte kontaktsmitte ved kontakt med lesjoner ved seksuell kontakt eller ved vaginalfødsel. Er også assosiert med annen intim kontakt og dårlig hygiene.

Inkubasjonstid  

Ukjent, ca 50 dager.

Symptomer og forløp

Sykdomsbildet begynner som en eller flere papler og noduli (knuter) i hud/underhud som utvikler seg til granulomatøse sår på genitalia (ca 90%), lysken (ca 10%) eller oralt/analt. Lymfadenitt (lymfeknutesvulst) forekommer sjelden. Det granulomatøse vevet er lettblødende ( “kjøttaktig”) og kan vokse til betydelig størrelse. Ubehandlet kan det medføre vevsdestruksjon og arrdannelser samt spre seg til indre organer og benvev. Klinisk kan tilstanden deles inn i fire typer lesjoner: ulcerogranulomatøse, hypertrofiske/verrukøse, nekrotiske og sklerotiske.  

Granuloma inguinale kan initialt minne om andre genitale sårdannende sykdommer (primær syfilisBløt sjanker, LGV og genital herpes).

Diagnostikk

Mikroskopisk påvisning av store makrofager med mange intracytoplasmatiske hulrom fylt av Klebsiella granulomatis (Donovan-legemer) i utstryk eller biopsier fra granulomer. Dyrkning er vanskelig. Agenspåvisning ved hjelp av nukleinsyreamplifisering (PCR) utføres ved enkelte laboratorier i utlandet, blant annet i Sverige.

Forekomst i Norge

Granuloma inguinale var nominativt meldingspliktig i MSIS i perioden 1993-2002. Ingen tilfeller ble meldt i denne perioden. Det foreligger ikke informasjon om diagnostiserte tilfeller på 2000 tallet, men importerte tilfeller må kunne forventes.

Behandling

Antibiotika, vanligvis flere ukers behandling til sårene har tilhelet. Dette er en spesialist soppgave og pasienten bør henvises til spesialisthelsetjenesten, enten til venerologisk eller infeksjonsmedisinsk poliklinikk. 

Forebyggende tiltak

Unngå kontakt med lesjoner. Kondom gir noe beskyttelse. Det finnes ingen vaksine.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Behandles som seksuelt overførbar infeksjon med smittesporing 6 måneder tilbake i tid. Partnere undersøkes klinisk før eventuell prøvetaking.

Kontroll og oppfølging

Det anbefales oppfølging i behandlingsperioden helt til funn og symptomer har forsvunnet. Tilbakefall kan skje 6-18 måneder etter tilsynelatende effektiv behandling. Pasient og partnere bør samtidig testes for HIV og andre seksuelt overførte infeksjoner

Meldingsplikt

Ikke meldingspliktig til MSIS. Varsling ved mistanke om utbrudd

 

Charles Donovan (1863-1951, Irland), Edwin Klebs (1834- 1913, Tyskland)

Historikk

11.11.2022: Mindre språklige justeringer og presiseringer.