Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rehabilitering av bygg»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rehabilitering av bygg

Rehabilitering av bygg

Ved rehabiliteringen av eksisterende bygningsmasse er det viktig å ta høyde for mulige smittefarer i forbindelse med rivning av bygg.

Ved rehabiliteringen av eksisterende bygningsmasse er det viktig å ta høyde for mulige smittefarer i forbindelse med rivning av bygg.


Oppussing og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse kan føre til kryssmitte hos svært sårbare pasienter. Som ved andre byggeprosjekter er det viktig å tenke gjennom smittevernmessige risikofaktorer og involvere smittevernpersonell i planleggingsfasen fra starten. Risikoen er først og fremst fare for eksponering av Aspergillus-sporer, som kan frigjøres ved rivning og ombygginger. Risikoen for HAI er størst for immunsupprimerte pasienter.1 Det er avdekket flere utbrudd av helsetjenesteassosiert invasiv aspergillose som har vært forbundet med renovering og vedlikehold der Aspergillus-sporer har blitt luftbårne.1-3

Aktuelle tiltak for å forebygge helsetjenesteassosiert aspergillose infeksjoner ved rivning av bygg1

  • Veilede håndverkere til bruk av beskyttelsestøy som kastets daglig i avfall som emballeres godt.
  • Hindre/redusere trafikk av personell og utstyr til bebodd areal, og opprette barrierer mellom rivning og nærliggende bygg slik at støv og smuss ikke kommer inn til beboere.
  • Vinduer bør ikke åpnes.
  • Vurdere installasjon av HEPA filter på luft inn til institusjonen hvor det bor mottakelige beboere.
  • Hyppig renhold i områder som er affisert av rivningen.

 

Referanser

​​1. Statens serum institut. Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer for nybygning og renovering i sundhedssektoren. 2021. 2. utgave. 

​2. A.F Talento et al. Prevention of healthcare-associated invasive aspergillosis during hospital construction/renovation works. Journal of Hospital Infection. 103 , 2019. 

​3. Ulrich Roger S. et al. A review of the research liteature om evidence-based healthcare design. s.l. : Health environments research & design journal, 2008. No 3.