Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Husfly»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Husfly

Husfly

Husflyet (Caradrina clavipalpis , synonymt med Paradrina clavipalpis) har fått sitt norske navn av at larvene ganske ofte finnes innendørs i bolighus, stall og andre uthus. Det gjør ingen skade, men mange lurer på hva det er. Arten lever utendørs, men larven spiser gjerne høy til tørk både ute og inne, og den trekker også ofte inn i bolighus om høsten. Husflyet er en sommerfugl i familien nattfly, Noctuidae.

Husflylarve
Larve av husfly. Fargen kan variere fra rent grå til grønnlig eller rødlig. Lengde opptil 2,5 cm. Larven kan av og til komme inn i bolighus. FHI - Preben Ottesen

Husflyet (Caradrina clavipalpis , synonymt med Paradrina clavipalpis) har fått sitt norske navn av at larvene ganske ofte finnes innendørs i bolighus, stall og andre uthus. Det gjør ingen skade, men mange lurer på hva det er. Arten lever utendørs, men larven spiser gjerne høy til tørk både ute og inne, og den trekker også ofte inn i bolighus om høsten. Husflyet er en sommerfugl i familien nattfly, Noctuidae.


Innhold på denne siden

Utseende

Voksent husfly er et middels stort og kraftig nattfly med et vingespenn på omtrent 30 mm. Forvingene er avrundet trekantet og gråbeige av grunnfarge, men fargen varierer innen utbredelsesområdet fra lys til mørk gråbeige. De har mer eller mindre tydelige mørke fargetegninger i form av flekker, ring- og nyremerker og mørke sikksakk-tverrstreker. Bakvingene er hos hannen hvite og lett gjennomskinnelige. Hos hunnen er årene i bakvingene brunlig bestøvet, ytterkanten mørkt bestøvet.

Eggene er lysegule, halvkuleformede og har 35 lengdestriper. Kort tid før klekking blir øvre tredel av egget rødlig farget.

Larven varierer i farge fra grå til grønnlig eller rødlig. Den blir opptil 2,5 cm lang. Hodet er brunt og forholdsvis lite.

Puppen er rødbrun. På bakendespissen (cremaster) har den fire lange, krumme børster. Puppen ligger i en slags kokong av spinn og ulike partikler.

Forekomst

Hvilke planter larven eter er ikke fullt kartlagt, men den er polyfag og eter for eksempel vassarve, løvetann, groblad og klokkeblomster. Larven foretrekker imidlertid tørre planter som høy, frø, korn og mel, og forekommer ofte i høy til tørk utendørs og i stall og uthus. Larvene beveger seg ofte inn i hus om høsten, der de overvintrer. I Danmark er det vanlig at larvene utvikler seg i stort antall i nylagte stråtak. Arten profiterer således på menneskeskapte miljøer, og forekommer oftest i kulturlandskap og ved bebyggelse.

Også voksne husfly observeres hovedsakelig ved bebyggelse, spesielt i nærheten av steder der det lagres høy. Voksne er nattaktive, blir tiltrukket av lys og kan påtreffes utendørs hele sommeren. Av og til ser man dem også på dagtid. Innendørs kan man ofte observere voksne allerede i februar-mars, gjerne ved vinduene.

Folkehelseinstituttet har mottatt 75 innsendte prøver med husflylarver til identifisering mellom 1994 og 2018. I de fleste tilfeller ble larvene funnet innendørs i boliger på høsten og vinteren. Høsten og vinteren 2006-2007 ble det mottatt flere innsendte prøver enn normalt. 10 innsendte prøver ble mottatt. Det samme gjelder høsten og vinteren 2018-2019. Hittil er 12 innsendte prøver mottatt.

Utbredelse

Husflyet er utbredt i Europa, Midt-Østen, Afghanistan og Nord-Afrika; østover til Mongolia, Kina og Altaj i Sibir. I Norge er det vanlig nord til Lofoten.

Livssyklus

I Norge er én generasjon i året vanlig. De voksne forekommer hovedsakelig fra mai-september. Eggene legges på forsommeren. Larvene vokser utover sommeren og høsten og overvintrer i et spinn innvevd med forskjellige partikler gnagd fra underlaget, en slags kokong.

Skade

Husfly regnes ikke som noe skadedyr. Noen kan synes det er ubehagelig å finne larver innendørs. De kan ete litt brødsmuler inne og forsyne seg av ulike materialer ved kokonglaging, men dette kan ikke regnes som noen skade. Faktisk er arten blitt mindre vanlig de senere årene fordi dens levehabitater er blitt redusert.

Bekjempelse

Nattfly skal ikke bekjempes. Larver som kommer inn kan plukkes opp for hånd og bæres ut.